ZAMEK Culture Centre

NASZE WYDAWNICTWA

Nasze publikacje to trwały ślad, który zostaje po wystawach, spotkaniach i warsztatach organizowanych w Centrum Kultury ZAMEK. Przykładamy dużą wagę zarówno do treści, jak i do wyglądu wydawnictwa. Często niewielki nakład nie pozwala na długie życie książki, dlatego uwalniamy je w tym miejscu w formie elektronicznej.

Zachęcamy do lektury!

--

Zdjęcie przedstawia budynek Zamku Cesarskiego od strony parkingu. Na fotografii widać jedną z wież oraz ścianę Zamku zakończoną trojkątnym dachem. W tle widać niebieskie niebo.

Historia Zamku

Poznaj bogatą historię i architekturę Zamku za sprawą Albumu, Przewodnika i Książeczki dla dzieci, wydanych z okazji zakończenia renowacji Zachodniego Skrzydła Zamku.

ALBUMPRZEWODNIKKSIĄŻECZKA DLA DZIECI

__

Zdjęcie przedstawia stosik albumów ułożony na trawie w Parku Zamkowym.

Festiwal Fabuły 2022. Książka festiwalowa

FESTIWAL FABUŁY 2022. Książka festiwalowa

Redakcja / korekta: Karol Francuzik, Antonina Tosiek  
Projekt graficzny: Marcin Markowski
Recenzent: prof. Grzegorz Olszański

ISBN 978-83-960974-4-6

Książka towarzyszy piątej edycji Festiwalu Fabuły (25-28.05.2022). Autorami i autorkami tekstów są studenci i studentki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: specjalności artystycznoliterackiej, kierunku sztuka pisania oraz osoby należące do Koła Literatury Nowej: Oskar Czapiewski („O Lemie na chłodno? ”); Paweł Podsiadły („Pod słońcem wśród zmian”); Piotr Marcinków („Koniec świata według baby”); Aneta Karaban („Otworzyć się na nie-ludzkie”); Emilia Jędroszkowiak  („Starać się bardziej”); Anna Artwich („Queerowe zabawy z kanonem”); Karolina Czarnecka („Życie zaczyna się śmiercią i kończy się o poranku”); Kinga Mazurkiewicz („Nowohucka bestia”); Julita Semrau: („Zachwyć się brudem”); Agnieszka Zawisza („Kąpiel w gorącej nafcie albo mitologie pana Podedwornego”); Agata Knopik: („Gorzko, gorzko Joanny Bator – czyli inaczej niż w życiu”); Przemysław M. Raczyk („Rozkwit i rozkład”); Ewelina Bulewicz („Czytanie Schulza”).

FESTIWAL FABUŁY 2022. KSIĄŻKA FESTIWALOWA

Festiwal Fabuły 2020. Książka festiwalowa

FESTIWAL FABUŁY 2020. Książka festiwalowa

Redakcja: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński
Korekta:  Anna Borzeskowska, Karol Francuzik
Projekt graficzny: Marcin Markowski
ISBN: 978-83-956168-6-0

 

Książka towarzyszy czwartej edycji Festiwalu Fabuły (17-21.11.2020). Składają się w większości teksty napisane przez studentki i studentów polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o raz teksty publikowane w „CzasieKultury.pl” między marcem a lipcem 2020. Redakcji „CzasuKultury.pl” dziękujemy za przekazanie tekstów i współpracę.

Festiwal Fabuły 2020. Książka festiwalowa


„Nieznany Impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni”

Kolekcja XIX-wiecznej grafiki francuskiej z Muzeum Ashmolean (Oxford) należy do najbardziej znaczącego archiwum impresjonistów i postimpresjonistów poza Francją. Na wystawie w CK ZAMEK znalazły się 34 prace graficzne takich autorów jak: Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard Manet. Ekspozycja została wzbogacona o 10 prac artystów francuskich XIX i XX wieku, pochodzących ze znakomitej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, jak również o XIX-wieczny warsztat graficzny.


KATALOG WYSTAWY

Zamek OTWARTY \ kultura dla seniorów zależnych

Na bazie doświadczeń projektu "Zamek OTWARTY - kultura dla seniorów zależnych" oraz przede wszystkim badań społecznych („Seniorzy zależni – badanie potrzeb kulturalnych”, projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”) powstał ten treściwy poradnik. Znajdą w nim Państwo najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować ofertę kulturalną, która powstaje w relacji z seniorami zależnymi, najlepiej odpowiada na ich potrzeby i możliwości. Wierzymy, że jego lektura pozwoli skutecznie przygotować się do rozpoczęcia pracy z tą ważną, coraz liczniejszą grupą. Warto, by instytucje kultury rozwijały swoją aktywność w tym kierunku.


UŻYTECZNY PORADNIK
   ________________________
Obraz towarzyszący tekstowi to okładka poradnika. Na intensywnie pomarańczowym tle zostały wyśrodkowane duże fioletowe napisy: Seniorzy zależni jako uczestnicy kultury. Każde słowo znajduje się w oddzielnym wersie i jest podkreślone linią. Na wyrazy zależni i jako został nałożony element graficzny: cienki okrąg a w nim napis użyteczny poradnik.

„Atlas dla kultury”

"Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami" to wydawnictwo, które pomaga organizatorom wydarzeń kulturalnych spojrzeć na ich dostępność z perspektywy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W siedmiu zeszytach zostały zebrane uwagi, pomysły i rekomendacje, dzięki którym znacznie łatwiejsze stanie się zarówno sprostanie wymogom ustawowym, jak i empatyczne otwarcie na problemy osób, które z różnych powodów pozostają poza kręgiem aktywnych odbiorców kultury.

"Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami" jest materiałem pomocniczym, udostępnionym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta dla wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury,organizacji pozarządowych i innych podmiotów ubiegających się i korzystających ze wsparcia Miasta Poznania.

Pliki można pobrać bezpłatnie z udostępnionych poniżej odnośników lub ze strony Urzędu Miasta Poznania.

Atlas dla Kultury: Jak udostępniać wydarzenia? Atlas dla Kultury: Teatr i operaAtlas dla Kultury: Biblioteki i literaturaAtlas dla Kultury: Kino Atlas dla Kultury: Galerie i muzeaAtlas dla Kultury: Wydarzenia muzyczneAtlas dla Kultury: Domy kultury i NGO

____________________

Grafika składa się z turkusowego tła, na którym występują białe elementy graficzne, a także tekst w tym samym kolorze. Jednobarwne obrazy, zaprojektowane w konwencji ręcznego rysunku, przedstawiają kontur lunety bądź latarki. Z części optycznej wydobywa się słup światła, na który nałożono lupę, strzałki, obuwie oraz kostkę z pismem Braille’a. Lewy róg grafiki, która jest jednocześnie okładką zeszytu, zajmuje tytuł publikacji „Atlas dla kultury”. Prawą część wypełnia podtytuł publikacji: „Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami”. Tekst znajduje się w orientacji pionowej.

Katalog wystawy „Wkraczając w nowy wymiar. Twórczość Sophie Taeuber-Arp”

Twórczość Sophie Taeuber-Arp uznaje się za modelowe odzwierciedlenie abstrakcyjno-geometrycznych koncepcji, jakie rozwinęły się w pierwszej połowie XX wieku w różnych krajach, także w Polsce. Wystawa w CK ZAMEK zaprezentuje dorobek Sophie Taeuber-Arp z okresu: od końca lat 20. XX wieku do przedwczesnej, tragicznej śmierci artystki w styczniu 1943 roku. W tych bowiem latach Sophie Taeuber-Arp wypracowała swój charakterystyczny, unikalny styl i zbudowała świadomość siebie jako wolnej, nieograniczonej konwencjami twórczyni. Sophie Taeuber-Arp znalazła się w gronie artystów nowoczesnych z kręgu abstrakcji i konstruktywizmu, takich jak: Hans Arp, Alexander Calder, Joan Miró czy Katarzyna Kobro. Wszyscy oni złożyli swoje podpisy pod „Manifestem dymensjonistycznym" – jednym z najważniejszych tekstów programowych awangardy w historii sztuk wizualnych.

Wkład Sophie Taeuber-Arp w rozwój nurtu abstrakcyjnego i geometrycznego oraz znaczenie jej dorobku były przez wiele lat niedostrzegane i niedoceniane. Jednak późniejsze badania i ocena jej dzieł przyznały artystce ważne miejsce w historii sztuki XX wieku.

WKRACZAJĄC W NOWY WYMIAR

„Małe historie” – płyta z nagraniami z wystawy

Proste, (nie)zwykłe życie toczy się zazwyczaj w cieniu wielkiej historii. Poprosiliśmy dziesięciu starszych mieszkańców Poznania, by podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Okazało się, że najczęściej pamięta się te najzwyklejsze rzeczy: pierwszą pracę, pierwszą miłość albo… pierwszy lot samolotem. Udało nam się zarejestrować kilka opowieści, a tym samym uchronić przed zapomnieniem cenne osobiste narracje o życiu codziennym, dojrzewaniu i młodości. Nagrania i fotografie powstały w ramach projektu „Zamek Otwarty. Kultura dla seniorów zależnych”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerzy merytoryczni: Dom Pomocy Społecznej Ugory, Stowarzyszenie „mali bracia ubogich” oraz Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej – Pałac Jankowice.


na fotografii:
Zofia Krzyżaniak
autorka zdjęcia: Ewelina Piguła

koncepcja wystawy: Bartek Lis
nagrania: Agnieszka Maciejewska, Joanna Morawiecka
fotografie: Ewelina Piguła
aranżacja: Wojciech Luchowski
projekty graficzne: Stwory Studio

NAGRANIA Z WYSTAWY

„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”

„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”
Wstęp i redakcja:
Przemysław Czapliński, projekt graficzny: Marcin Markowski

1050. rocznica przyjęcia przez nasz kraj chrztu stała się w Centrum Kultury ZAMEK pretekstem do przyjrzenia się współczesnej tożsamości Polaków. Jak chrześcijaństwo wpłynęło na to, kim obecnie jesteśmy? Jak Kościół Katolicki determinuje nasze życie społeczne? Te pytania były punktem wyjścia do skonstruowania interdyscyplinarnego programu #1050. Jego oś stanowił cykl debat, ułożony przez prof. Przemysława Czaplińskiego. Dokonanie przez niego wyboru tematów i rozmówców było gwarantem ciekawych i otwierających na różne perspektywy dyskusji dotyczących relacji Kościoła Katolickiego i polityki społecznej, kultury, ekologii i państwa.
„Niniejsza książka – pisze prof. P. Czapliński we wstępie  –  powstała  z przekonania, że w trakcie obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski nie może zabraknąć ryzyka. Nie chodziło przy tym o demonstracje czy kontrdemonstracje, lecz o ryzyko pytań i wyrazistych odpowiedzi. (…). Większość sporów o Kościół toczonych jest albo ze złą wiarą, albo z nadmiarem dobrej. Skoro jednak słowo „katolik” wzięte z greki oznacza „uniwersalny”, „powszechny”, „ogólny”, organizatorzy postanowili właśnie „powszechność” potraktować jako wartość nadrzędną. Dlatego wśród gości znaleźli się duchowny-teolog i teolog-eksduchowny, teolożki feministki i religioznawca, teatrolog i historyczka sztuki, specjalistka w zakresie prawa karnego oraz dwufakultetowy specjalista od prawa i od sztuki. Taki zestaw gości umożliwił pomieszanie dziedzin, poglądów i emocji – spotkanie ateistów z katolikami, gniewnie odwróconych od Kościoła z gniewnie zwróconymi ku niemu”.
Teksty zebrane w tej publikacji nie są jednak zapisem debat (często burzliwych), ale sformułowaniem stanowiska: poświęcone są zagadnieniom, które Dyskutanci uznali  za najważniejsze dla siebie w ramach tematu dyskusji.

Bezpłatne egzemplarze książki można odebrać w księgarni Bookowski oraz w punkcie Informacyjnym CK ZAMEK.

Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie

Festiwal Fabuły 2018. Książka festiwalowa

Redakcja: Karol Francuzik, Joanna Bednarek, Dawid Gostyński, Anna Borzeskowska

Projekt graficzny: Marcin Markowski

Recenzent: Grzegorz Olszański

 

Książka zawiera teksty (relacje, recenzje, rozmowy) o pisarzach, którzy byli gośćmi trzeciej edycji Festiwalu Fabuły (21-26.05.2018).  Autorami większości z nich są studenci i doktoranci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: członkowie Koła Literatury Nowej, słuchacze specjalności artystycznoliterackiej  oraz specjalności krytyka i praktyka literacka.

W książce publikujemy także pięć  opowiadań autorstwa: Marty Maciejewskiej, Gizelli Bortel, Izabely Jułgi, Joanny Lesiewicz i Joanny Witczak, które zwyciężyły w organizowanym podczas FF w 2014 roku konkursie pt.  „Wolność jest…?”.Festiwal Fabuły. KSiĄżka festiwalowa

Partners

„Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej” pod red. Natalii Bloch: fotografie, eseje, reportaże antropologiczne.

Książka składa się z migawek z wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” (24.09.-27.11.2016 r. CK ZAMEK), esejów o XIX-wiecznych zamorskich migracjach i współczesności potomków polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz reportaży napisanych na podstawie badań terenowych zrealizowanych przez studentki i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.WSZYSCY JESTEŚMY MIGRANTAMI

Katalog wystawy "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst"

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” była pierwszą i jedyną w Polsce wystawą dzieł Fridy Kahlo i Diego Rivery z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelmanów, a także prac z kolekcji prywatnych i muzeów w Meksyku, Niemczech i Polsce, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzyły z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

Kuratorka wystawy: Dr Helga Prignitz-Poda


Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst

Katalog wystawy "Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni"

Wystawa była zapisem jednego z najważniejszych momentów w dziejach sztuki. Każdy z prezentowanych obrazów to dokument ilustrujący rewolucję w podejściu do dzieła sztuki i do jej roli. Abstrakcyjne z dzisiejszego punktu widzenia tematy historyczne, mitologiczne, rodzajowe i religijne musiały ustąpić rzeczywistości otaczającej artystę, zwykłym ludziom, zwykłym krajobrazom. Wykończone do najdrobniejszego szczegółu obrazy zostały wyparte przez niemal szkice.  Warsztatowa doskonałość zaczęła przejawiać się nie w gładkim wykończeniu obrazu, lecz w odważnym geście malarskim wyrażającym emocje. Praca a atelier była coraz częściej porzucana na rzecz pracy w plenerze.

Wystawa "Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni" stanowiła wybór 80 prac, z liczącej ponad 120 obrazów kolekcji stworzonej w 1992 roku przez Radę Regionu Dolnej Normandii (Conseil Régional de Basse-Normandie). Miejscem jej stałej prezentacji jest Abbaye aux Dames w Caen.

Malarze Normandii
 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants