Centrum Kultury Zamek

NASZE WYDAWNICTWA

Nasze publikacje to trwały ślad, który zostaje po wystawach, spotkaniach i warsztatach organizowanych w Centrum Kultury ZAMEK. Przykładamy dużą wagę zarówno do treści, jak i do wyglądu wydawnictwa. Często niewielki nakład nie pozwala na długie życie książki, dlatego uwalniamy je w tym miejscu w formie elektronicznej.

Zachęcamy do lektury!

„Małe historie” – płyta z nagraniami z wystawy

Proste, (nie)zwykłe życie toczy się zazwyczaj w cieniu wielkiej historii. Poprosiliśmy dziesięciu starszych mieszkańców Poznania, by podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Okazało się, że najczęściej pamięta się te najzwyklejsze rzeczy: pierwszą pracę, pierwszą miłość albo… pierwszy lot samolotem. Udało nam się zarejestrować kilka opowieści, a tym samym uchronić przed zapomnieniem cenne osobiste narracje o życiu codziennym, dojrzewaniu i młodości. Nagrania i fotografie powstały w ramach projektu „Zamek Otwarty. Kultura dla seniorów zależnych”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerzy merytoryczni: Dom Pomocy Społecznej Ugory, Stowarzyszenie „mali bracia ubogich” oraz Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej – Pałac Jankowice.


na fotografii:
Zofia Krzyżaniak
autorka zdjęcia: Ewelina Piguła

koncepcja wystawy: Bartek Lis
nagrania: Agnieszka Maciejewska, Joanna Morawiecka
fotografie: Ewelina Piguła
aranżacja: Wojciech Luchowski
projekty graficzne: Stwory Studio

NAGRANIA Z WYSTAWY

„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”

„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”
Wstęp i redakcja:
Przemysław Czapliński, projekt graficzny: Marcin Markowski

1050. rocznica przyjęcia przez nasz kraj chrztu stała się w Centrum Kultury ZAMEK pretekstem do przyjrzenia się współczesnej tożsamości Polaków. Jak chrześcijaństwo wpłynęło na to, kim obecnie jesteśmy? Jak Kościół Katolicki determinuje nasze życie społeczne? Te pytania były punktem wyjścia do skonstruowania interdyscyplinarnego programu #1050. Jego oś stanowił cykl debat, ułożony przez prof. Przemysława Czaplińskiego. Dokonanie przez niego wyboru tematów i rozmówców było gwarantem ciekawych i otwierających na różne perspektywy dyskusji dotyczących relacji Kościoła Katolickiego i polityki społecznej, kultury, ekologii i państwa.
„Niniejsza książka – pisze prof. P. Czapliński we wstępie  –  powstała  z przekonania, że w trakcie obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski nie może zabraknąć ryzyka. Nie chodziło przy tym o demonstracje czy kontrdemonstracje, lecz o ryzyko pytań i wyrazistych odpowiedzi. (…). Większość sporów o Kościół toczonych jest albo ze złą wiarą, albo z nadmiarem dobrej. Skoro jednak słowo „katolik” wzięte z greki oznacza „uniwersalny”, „powszechny”, „ogólny”, organizatorzy postanowili właśnie „powszechność” potraktować jako wartość nadrzędną. Dlatego wśród gości znaleźli się duchowny-teolog i teolog-eksduchowny, teolożki feministki i religioznawca, teatrolog i historyczka sztuki, specjalistka w zakresie prawa karnego oraz dwufakultetowy specjalista od prawa i od sztuki. Taki zestaw gości umożliwił pomieszanie dziedzin, poglądów i emocji – spotkanie ateistów z katolikami, gniewnie odwróconych od Kościoła z gniewnie zwróconymi ku niemu”.
Teksty zebrane w tej publikacji nie są jednak zapisem debat (często burzliwych), ale sformułowaniem stanowiska: poświęcone są zagadnieniom, które Dyskutanci uznali  za najważniejsze dla siebie w ramach tematu dyskusji.

Bezpłatne egzemplarze książki można odebrać w księgarni Bookowski oraz w punkcie Informacyjnym CK ZAMEK.

Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie

Festiwal Fabuły 2018. Książka festiwalowa

Redakcja: Karol Francuzik, Joanna Bednarek, Dawid Gostyński, Anna Borzeskowska

Projekt graficzny: Marcin Markowski

Recenzent: Grzegorz Olszański

 

Książka zawiera teksty (relacje, recenzje, rozmowy) o pisarzach, którzy byli gośćmi trzeciej edycji Festiwalu Fabuły (21-26.05.2018).  Autorami większości z nich są studenci i doktoranci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: członkowie Koła Literatury Nowej, słuchacze specjalności artystycznoliterackiej  oraz specjalności krytyka i praktyka literacka.

W książce publikujemy także pięć  opowiadań autorstwa: Marty Maciejewskiej, Gizelli Bortel, Izabely Jułgi, Joanny Lesiewicz i Joanny Witczak, które zwyciężyły w organizowanym podczas FF w 2014 roku konkursie pt.  „Wolność jest…?”.Festiwal Fabuły. KSiĄżka festiwalowa

Partnerzy

Katalog wystawy "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst"

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” była pierwszą i jedyną w Polsce wystawą dzieł Fridy Kahlo i Diego Rivery z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelmanów, a także prac z kolekcji prywatnych i muzeów w Meksyku, Niemczech i Polsce, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzyły z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

Kuratorka wystawy: Dr Helga Prignitz-Poda


Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst

Katalog wystawy "Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni"

Wystawa była zapisem jednego z najważniejszych momentów w dziejach sztuki. Każdy z prezentowanych obrazów to dokument ilustrujący rewolucję w podejściu do dzieła sztuki i do jej roli. Abstrakcyjne z dzisiejszego punktu widzenia tematy historyczne, mitologiczne, rodzajowe i religijne musiały ustąpić rzeczywistości otaczającej artystę, zwykłym ludziom, zwykłym krajobrazom. Wykończone do najdrobniejszego szczegółu obrazy zostały wyparte przez niemal szkice.  Warsztatowa doskonałość zaczęła przejawiać się nie w gładkim wykończeniu obrazu, lecz w odważnym geście malarskim wyrażającym emocje. Praca a atelier była coraz częściej porzucana na rzecz pracy w plenerze.

Wystawa "Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni" stanowiła wybór 80 prac, z liczącej ponad 120 obrazów kolekcji stworzonej w 1992 roku przez Radę Regionu Dolnej Normandii (Conseil Régional de Basse-Normandie). Miejscem jej stałej prezentacji jest Abbaye aux Dames w Caen.

Malarze Normandii
 

„Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej” pod red. Natalii Bloch: fotografie, eseje, reportaże antropologiczne.

Książka składa się z migawek z wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” (24.09.-27.11.2016 r. CK ZAMEK), esejów o XIX-wiecznych zamorskich migracjach i współczesności potomków polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz reportaży napisanych na podstawie badań terenowych zrealizowanych przez studentki i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.WSZYSCY JESTEŚMY MIGRANTAMI

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy