Centrum Kultury Zamek

SPOTKANIA / WARSZTATY

Warsztaty doskonalą różne umiejętności: plastyczne, malarskie, techniczne, literackie czy muzyczne.
Mają charakter otwarty, dlatego możemy wziąć udział tylko w jednym spotkaniu lub uczestniczyć w całym cyklu bez konieczności zapisywania się. Na większość warsztatów obowiązują bilety wstępu lub bezpłatne wejściówki.

Wykłady i spotkania są otwarte, bezpłatne i mają charakter popularnonaukowy. Niektóre z nich są częścią cyklu, inne stanowią pojedyncze wydarzenia.

Wydarzenia towarzyszące bieżącemu programowi są zróżnicowane pod względem tematycznym i skierowane do różnych grup wiekowych. To zarówno warsztaty, wykłady, jak i spotkania. Ich treść dostosowana jest do charakteru wystaw czy festiwali i ma pomagać publiczności w zdobywaniu kompetencji do pełniejszego odbioru wydarzeń wiodących.

Przez cały rok opowiadamy o nurtach w sztucach podczas „Czwartków o sztuce” i współpracujemy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza przy organizacji comiesięcznych Wykładów Uniwersyteckich.

CK ZAMEK organizuje również warsztaty dla grup zorganizowanych, jak: Kulturalne Urodzinki, Labirynt Dzielnicy Zamkowej, Sekrety Zamkowego Dziedzińca, Zamek Szyfrów.

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy