Centrum Kultury Zamek

Pracownie

Pracownie artystyczne rozpoczynają swoją działalność we wrześniu. Zapisując się do nich deklarujemy udział w prowadzonych tam zajęciach przez cały rok lub jedno półrocze. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów danych dziedzin i przeznaczone dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy). Udział w warsztatach jest płatny. 

Na zamkowych korytarzu w pobliżu pracowni plastycznej znajduje się mobilna forma wystawiennicza TO TU, która w jest nowym sposobem prezentacji prac uczestników stałych pracowni. W pracowniach dostępne są również regały z zamkowymi wydawnictwami, które są materiałem pomocniczym do zajęć, zarówno dla prowadzących i uczestników. Zamkowe zespoły koncertują i wystawiają swoje spektakle w ciągu całego roku w nowoczesnych salach zamkowych.

 

Z końcem 2017 roku rozpoczynamy konserwację wschodniego skrzydła CK Zamek. Ze względu na prace remontowe, przeniesiemy niektóre nasze zajęcia w pracowniach do innych pomieszczeń.

 

Serdecznie zapraszamy na zapisy do naszych pracowni już we wrześniu (od 5.09) wraz z rozpoczęciem nowego sezonu artystycznego 2017/2018. Przygotujemy dla Państwa ofertę warsztatów, koncertów, spektakli i wystawy.

Dzięki tej prezentacji będziecie mogli zobaczyć  jak  pracujemy i co tworzymyKONTAKT Z INSTRUKTORAMregulamin pracowniCENNIK

Uczestnicy

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy