ZAMEK Culture Centre

Sesje fotograficzne i filmowe

W Zamku można zorganizować sesje fotograficzne i filmowe - okolicznościowe i reklamowe.

Opiniowanie, ustalanie terminów i innych kwestii formalnych (w tym czasu trwania sesji, dopuszczalności nagłośnienia oraz miejsc wykonania sesji) oraz ostateczne potwierdzenie warunków umowy odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Zapraszam do kontaktu: Michał Janiszewski, m.janiszewski@ckzamek.pl


Cennik:

Sesje okolicznościowe 
(wyłącznie do użytku prywatnego)
Okolicznościowa sesja fotograficzna lub filmowa: 250 zł netto + obowiązujący podatek VAT za każdą godzinę. 

Sesje reklamowe
Reklamowa sesja fotograficzna lub filmowa: 500 zł netto + obowiązujący podatek VAT za każdą godzinę. 


Opłatę za każdy rodzaj sesji należy uiścić najpóźniej w dniu realizacji sesji przed wejściem do wnętrz w kasie CK ZAMEK (w g. 10-20). Dowód wpłaty jest równoznaczny z dowodem zawarcia umowy z CK ZAMEK. Korzystający po uiszczeniu opłaty otrzyma naklejkę informującą o opłaceniu sesji, którą powinien umieścić w widocznym miejscu. 

 

REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH i filmowych
This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants