ZAMEK Culture Centre

OTWARTY DZIEDZINIEC

Dziedziniec od strony ulicy Św. Marcin to miejsce, które wpisuje Zamek w przestrzeń miasta. Chcąc wykorzystać jego ogromny potencjał stoimy przed kompleksową zmianą. Utwardzony plac, wykorzystywany jako parking, planujemy przekształcić w zielony dziedziniec, miejsce spotkań i inspiracji oraz element realnej rewitalizacji śródmieścia Poznania. Aby zadbać o wysoką jakość rozwiązań rozpisaliśmy konkurs architektoniczny. W dwuetapowej rywalizacji zwyciężyło Aleksander Wadas Studio.

Zwycięska pracownia, w ścisłej współpracy z CK ZAMEK, opracowała projekt budowlany i wykonawczy. Punktem wyjścia stała się koncepcja konkursowa, zakładająca zazielenienie dziedzińca, budowę przeszklonego pawilonu gastronomicznego i rampy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie sadzawki i autorskich mebli miejskich.

Koncepcja wyczerpująco odpowiedziała na nasze potrzeby. Dobrze zaprojektowana przestrzeń, ukształtowana z szacunkiem dla historycznego kontekstu i ze zrozumieniem dla współczesnych potrzeb, pozwoli na bliskie doświadczanie zabytkowej architektury Zamku i, szerzej, Dzielnicy Cesarskiej.

W projekcie udało się wykreować kameralne, zielone miejsce dostosowane do osób o różnych potrzebach, dające przestrzeń spotkania i oddechu przez cały rok. Poza funkcją codziennego odpoczynku, będziemy tu realizować program edukacyjny i animacyjny oraz niewielkie wydarzenia muzyczne i teatralne. Ważny dla ich organizacji jest pawilon, będący zapleczem wydarzeń oraz "żywym", jasnym i ciepłym elementem, nawiązującym relację między ulicą a monumentalnym gmachem Zamku. Obecność pawilonu istotna jest także dla obsługi ruchu turystycznego w Dzielnicy Cesarskiej.

W toku prac nad koncepcją konkursową doprecyzowano rozwiązania funkcjonalne i techniczne oraz w znaczącym stopniu zwiększono ilość zieleni, rozszerzając roślinne partery, wprowadzając zielony dach i pnącza. Ostateczny projekt odpowiedział jednocześnie na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska.

Zazielenienie dziedzińca będzie wspierać retencję wody oraz redukować zapylenie i hałas, zagwarantuje potrzebny cień i pozytywnie wpłynie na mikroklimat. Wybrane gatunki roślin staną się schronieniem i pożywieniem dla owadów oraz ptaków.

Efekt miejskiej wyspy ciepła dodatkowo zredukują elementy infrastruktury wodnej  sadzawka, zraszacze i poidła. Obieg wody na dziedzińcu będzie częściowo zamknięty: zbiornik na wodę służącą do podlewania zieleni zostanie wyposażony w centralę deszczową.

Ważnym aspektem projektu jest dbałość o istniejące już, wartościowe elementy dziedzińca. Zachowane zostaną nie tylko drzewa, ale też granitowa posadzka. Zakłada się maksymalne wykorzystanie dotychczasowych, niezniszczonych elementów kostek i płyt kamiennych. Takie podejście pozwoli na redukcję zużycia zasobów naturalnych.

więcej o aspektach ekologicznych dziedzińca

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w październiku 2021 roku, a w marcu 2022 roku zakończone zostały prace nad projektem wykonawczym. W 2023 roku mamy zamiar rozpocząć prace budowlane, z nadzieją, że wspólny dziedziniec stanie się ważnym, dla poznaniaków i przyjezdnych, miejscem na mapie miasta.

wyniki ankiety na nazwę dziedzińca


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants