ZAMEK Culture Centre

Dziedziniec przed Zamkiem ‒ zielony i ekologiczny!

Dziedziniec od strony ulicy Św. Marcin to miejsce, które wpisuje Zamek w przestrzeń miasta. Chcąc wykorzystać jego ogromny potencjał stanęliśmy przed potrzebą kompleksowej zmiany. Plac, wykorzystywany dotąd jako parking, planujemy przekształcić w zielony dziedziniec, miejsce spotkań i inspiracji oraz element realnej rewitalizacji śródmieścia Poznania. Aby zadbać o wysoką jakość rozwiązań, w kwietniu 2019 roku rozpisaliśmy konkurs architektoniczny. Jego zwycięzcą zostało Aleksander Wadas Studio z Warszawy, proponując zazielenienie dziedzińca, budowę przeszklonego pawilonu gastronomicznego, fontannę i specjalnie zaprojektowane meble miejskie. Efektami podjętych przez zwycięzcę konkursu prac są: projekt budowlany i uzyskanie w październiku 2021 roku pozwolenia na budowę. Obecnie opracowywany jest projekt wykonawczy.

Jednym z głównych zadań przebudowy dziedzińca jest odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska.

Na obejmującej 3148 m2 powierzchni inwestycji rosło dotąd dziewięć drzew, a powierzchnia biologicznie czynna zajmowała jedynie 30 m2 gruntu w misach wokół nich. W projekcie założono zachowanie ośmiu drzew, jedno zaplanowane jest do przesadzenia. Na dziedzińcu ma się pojawić 20 nowych drzew wysokich, a obszar stref zieleni, wypełnionych krzewami, bylinami, trawami i kwiatami, wzrośnie do 703 m2. Ponadto 222 m2 zajmie powierzchnia zielonego dachu pawilonu, a wybrane elewacje budynku pokryją pnącza. Zazielenienie dziedzińca będzie wspierać retencję wody oraz redukować zapylenie i hałas, zagwarantuje potrzebny cień i pozytywnie wpłynie na mikroklimat. Wybrane gatunki roślin staną się schronieniem i pożywieniem dla owadów oraz ptaków.

Efekt miejskiej wyspy ciepła dodatkowo zredukują elementy infrastruktury wodnej: płaska sadzawka, zraszacze i poidła.

Obieg wody na dziedzińcu będzie częściowo zamknięty: zbiornik na wodę służącą do podlewania zieleni wyposażony zostanie w centralę deszczową.

Ważnym aspektem projektu jest dbałość o istniejące już, wartościowe elementy dziedzińca. Zachowane zostaną nie tylko drzewa, ale też granitowa posadzka. Zakłada się maksymalne wykorzystanie dotychczasowych, niezniszczonych elementów kostek i płyt kamiennych. Takie podejście pozwoli na redukcję zużycia zasobów naturalnych.

Mamy nadzieję, że zmiana funkcji dziedzińca z parkingu w zielone miejsce odpoczynku, wpłynie także na codzienne wybory transportowe odwiedzających Zamek. Fragment miasta przed gmachem stanie się przyjemną przystanią dla pieszych i rowerzystów, a bliskość nowego przystanku tramwajowego oraz sąsiedztwo dworca PKP i ważnych węzłów komunikacji publicznej sprawią, że naturalnym wyborem w podróży do Zamku będzie transport niskoemisyjny.

\ styczeń 2022

__

Zdjęcie przedstawia wizualizację dziedzińca z dużą ilością zieleni.


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants