Centrum Kultury Zamek

III NieKongres Animatorów Kultury / 9-11 kwietnia 2018 roku / Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

NieKongres Animatorów Kultury to spotkanie animatorów i animatorek kultury. Spotykamy się, by wymieniać się doświadczeniami.

Ważne są dla nas: edukacja kulturowa, społeczna i więziotwórcza rola kultury, kultura żywa, lokalna i bliska oraz oddolne praktyki wokół inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Do tej pory odbyły się dwa NieKongresy Animatorów Kultury. W każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 300 osób ‒ animatorów, edukatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm prywatnych, osób z metropolii, średnich i małych miast.

Tegoroczny NieKongres odbędzie się pod hasłem SIŁA WSPÓŁPRACY.

Jego głównymi organizatorami są: Centrum Kultury ZAMEK, Miasto Poznań oraz Forum Kraków (z którego inicjatywy zorganizowano poprzednie spotkania). Gośćmi i uczestnikami przyszłorocznej edycji NieKongresu, poza animatorami i edukatorami, będą samorządowcy i lokalni działacze. Tylko we współpracy z samorządem i poprzez wytwarzanie systemowych i szytych na lokalną miarę rozwiązań, animacja kulturowa może osiągnąć swoje najważniejsze cele: wzmocnić społeczności i rozwój świadomego uczestnictwa w kulturze, a także włączyć się do realizacji ważnych polityk miejskich w obszarze miękkiej rewitalizacji.

SIŁA JEST WE WSPÓŁPRACY! Spotkajmy się, by wymieniać się doświadczeniami.

Szczegółowy program opublikujemy 22.02.2018. Start rejestracji: 26.02.2018.


Nasze trzydniowe spotkanie chcemy poświęcić tematom mieszczącym się w poniższych modułach:

- Animatorzy kultury w realizacji zadań publicznych (kultura ‒ rewitalizacja ‒ sprawy społeczne),
- Narzędzia skutecznego działania dla animatorów i samorządowców,
- Niezależność instytucji kultury. Relacje sektora animacji kultury z samorządem.

Oprócz warsztatów, debat i grup roboczych przewidziano również program wydarzeń towarzyszących dla mieszkańców i mieszkanek Poznania.

Nowym pomysłem w historii NieKongresu, są  „działania kroczące” ‒ specjalnie przygotowywany program mikrograntów dla wielkopolskich animatorów, który potrwa od kwietnia do września 2018 roku.
Spróbujemy w ten sposób praktycznie sprawdzić postulaty i rekomendacje powstałe podczas III NieKongresu. We wrześniu, krótko przed wyborami samorządowymi, zorganizujemy w Centrum Kultury ZAMEK jednodniowe seminarium, podsumowujące efekty realizacji tych mikroprojektów.

Ważnym punktem III NieKongresu Animatorów Kultury będzie podpisanie przez samorządowców dokumentu o roboczej nazwie: Samorządowa Karta dla Kultury. Ma ona ramowo określać zasady i reguły współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, wskazując na wzajemne korzyści płynące ze współpracy.

Szczegółowy program już wkrótce. Start rejestracji: 22 lutego 2018.


plakat AUTORSTWA FRANCISZKI KUJAWSKIEJ

logo

Organizator

Partner merytoryczny

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy