Centrum Kultury Zamek

Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

Centrum Kultury ZAMEK otrzymało ponad 14 milionów złotych dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na projekt zgłoszony do konkursu w ramach priorytetu  VIII "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".

Zakres projektu

1/ konserwacja reprezentacyjnych wnętrz na parterze, I i II piętrze w części zachodniej dawnego zamku cesarskiego, konserwacji poddane zostaną: zabytkowa kamieniarka (podłogi i okładziny kamienne), tynki i sztukaterie, stolarka (boazerie, parkiety oraz wymiana lub konserwacja okien),

2/ prace instalacyjne w dziedzinie elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej,
3/ usuniecie, wtórnie wbudowanych w latach 60., ścian w holu II piętra,

4/ wyposażenie przestrzeni (zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i projekcyjnego oraz oświetlenia scenicznego), umożliwiające realizację szerokiego programu kulturalnego, w tym teatralnego, muzycznego i ekspozycji sztuki współczesnej,
5/ wyposażenie w system audio przewodników umożliwiający opracowanie rozbudowanego programu zwiedzania obiektu grupowo i indywidualnie, również przez osoby z niepełnosprawnościami, np. osoby niewidome i słabowidzące,

6/ zakup sprzętu do digitalizacji posiadanych materiałów archiwalnych,

7/ zakup sprzętu komputerowego w celu utworzenia multimedialnej biblioteki i czytelni.

Efekty realizacji

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do szerszego i pełniejszego wykorzystania potencjału miejsca, jakim jest zabytkowe skrzydło zamku. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa ogólnodostępna przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej (40,73 % powierzchni użytkowej zachodniego skrzyła). Odrestaurowane wnętrza zamku, będą stanowiły całoroczną atrakcję (obiekt jest i będzie dostępny codziennie w godzinach od 10 do 22), przyciągającą nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także osoby z innych części regionu i kraju.

Planowane formy działalności

Planowane nowe formy (wydarzenia) kulturalno-edukacyjne to przede wszystkim: wystawy sztuki współczesnej, spektakle, laboratorium sztuk wizualnych, kameralne koncerty muzyki nowej, współczesnej i dawnej, pokaz filmowy na temat historii zamku w kontekście historii Poznania i Polski, zwiedzanie zamku z audioprzewodnikiem i spacery architektoniczne, biblioteka i czytelnia multimedialna zamku oraz historii i kultury Poznania, ekspozycja wybranych zachowanych artefaktów z pierwotnego wystroju Zamku Cesarskiego.

Oferta ta będzie skierowana do szerokiej grupy odbiorców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017‒2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 20 987 097,47 PLN.

Kwota dofinansowania z EFRR: 14 341 880,76 PLN.Informacja o możliwości sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej informujemy, że Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju opracowało i udostępniło narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy