Centrum Kultury Zamek

NASZE WYDAWNICTWA

Nasze publikacje to trwały ślad, który zostaje po wystawach, spotkaniach i warsztatach organizowanych w Centrum Kultury ZAMEK. Przykładamy dużą wagę zarówno do treści, jak i do wyglądu wydawnictwa. Często niewielki nakład nie pozwala na długie życie książki, dlatego uwalniamy je w tym miejscu w formie elektronicznej.

Zachęcamy do lektury!

„Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej” pod red. Natalii Bloch: fotografie, eseje, reportaże antropologiczne.

Książka składa się z migawek z wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” (24.09.-27.11.2016 r. CK ZAMEK), esejów o XIX-wiecznych zamorskich migracjach i współczesności potomków polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz reportaży napisanych na podstawie badań terenowych zrealizowanych przez studentki i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.



WSZYSCY JESTEŚMY MIGRANTAMI

Katalog wystawy "Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni"

Wystawa była zapisem jednego z najważniejszych momentów w dziejach sztuki. Każdy z prezentowanych obrazów to dokument ilustrujący rewolucję w podejściu do dzieła sztuki i do jej roli. Abstrakcyjne z dzisiejszego punktu widzenia tematy historyczne, mitologiczne, rodzajowe i religijne musiały ustąpić rzeczywistości otaczającej artystę, zwykłym ludziom, zwykłym krajobrazom. Wykończone do najdrobniejszego szczegółu obrazy zostały wyparte przez niemal szkice.  Warsztatowa doskonałość zaczęła przejawiać się nie w gładkim wykończeniu obrazu, lecz w odważnym geście malarskim wyrażającym emocje. Praca a atelier była coraz częściej porzucana na rzecz pracy w plenerze.

Wystawa "Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni" stanowiła wybór 80 prac, z liczącej ponad 120 obrazów kolekcji stworzonej w 1992 roku przez Radę Regionu Dolnej Normandii (Conseil Régional de Basse-Normandie). Miejscem jej stałej prezentacji jest Abbaye aux Dames w Caen.

Malarze Normandii
 

Katalog wystawy "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst"

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” była pierwszą i jedyną w Polsce wystawą dzieł Fridy Kahlo i Diego Rivery z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelmanów, a także prac z kolekcji prywatnych i muzeów w Meksyku, Niemczech i Polsce, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzyły z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

Kuratorka wystawy: Dr Helga Prignitz-Poda


Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy