ZAMEK Culture Centre

ATLAS DLA KULTURY


"Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami" to wydawnictwo, które pomaga organizatorom wydarzeń kulturalnych spojrzeć na ich dostępność z perspektywy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W siedmiu zeszytach zostały zebrane uwagi, pomysły i rekomendacje, dzięki którym znacznie łatwiejsze stanie się zarówno sprostanie wymogom ustawowym, jak i empatyczne otwarcie na problemy osób, które z różnych powodów pozostają poza kręgiem aktywnych odbiorców kultury.

"Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami" jest materiałem pomocniczym, udostępnionym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta dla wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury,organizacji pozarządowych i innych podmiotów ubiegających się i korzystających ze wsparcia Miasta Poznania.

Pliki można pobrać bezpłatnie z udostępnionych poniżej odnośników lub ze strony Urzędu Miasta Poznania.

Atlas dla Kultury: Jak udostępniać wydarzenia? Atlas dla Kultury: Teatr i operaAtlas dla Kultury: Biblioteki i literaturaAtlas dla Kultury: Kino Atlas dla Kultury: Galerie i muzeaAtlas dla Kultury: Wydarzenia muzyczneAtlas dla Kultury: Domy kultury i NGO


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants