ZAMEK Culture Centre

Poznański Program Edukacji Kulturowej (PPEK)

Poznański Program Edukacji Kulturowej(PPEK) powstał z inicjatywy Wydziału Kultury Miasta Poznania. Powstał by wspierać animatorów i edukatorów w ich codziennych działaniach prowadzących do budowania takiej społeczności Poznania, która jest empatyczna, rozumiejąca i twórcza. Jego celem jest także wspieranie procesu budowania sieci i relacji współpracy międzysektorowej w dziedzinie edukacji kulturowej.

Prezentacja programu Struktura programu

Cele programu

Podsumowanie konsultacji


PPEK jest częścią większego dokumentu – Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 „Kultura relacji, Relacje w Kulturze”, który został uchwalony przez Radę Miasta Poznania 5 lutego 2019 r.


Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytanie? Napisz do nas!

Kontakt: Jakub Walczyk: j.walczyk@ckzamek.pl

__________

Grafika przypomina nieostre światła miasta tętniącego nocnym życiem. Nakładające się na siebie koła — granaty, biel, ale także ochra — zostały umieszczone na czarnym tle. Niemal cały kadr wypełnia nazwa projektu: Poznański Program Edukacji Kulturowejpisany małymi literami. Ciekawe i nieoczywiste jest wypełnienie czcionki. Jest połączeniem wszystkich kolorów, z których składa się obraz.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants