ZAMEK Culture Centre

„Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury”

W ramach projektu „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury”, zrealizowanego w 2020 roku przez Centrum Praktyk Edukacyjnych/Centrum Kultury ZAMEK, zorganizowany został cykl warsztatów eksperckich, z udziałem specjalistek i specjalisty z obszarów kultury i zdrowia. Celem spotkań było okre­ślenie kluczowych obszarów tematycznych, wymagających pogłębionej analizy w ramach nawiązywania współpracy międzysektorowej. Dzięki dalszej pracy w grudniu 2020 roku opublikowaliśmy „zestaw materiałów edukacyjnych”, skierowany do kadr kultury oraz wszelkich innych osób zainteresowanych współdziałaniem z osobami starszymi zależnymi. Serdecznie zachęcamy do twórczego wykorzystywania zgromadzonych refleksji, porad, przykładów i ćwiczeń.


W publikacji znajdziesz artykuły przygotowane przez bardzo doświadczone praktyczki i doświadczonych praktyków animacji społeczno-kulturowej, badaczki i badaczy społecznych, a także uzupełniające je uwagi przygotowane z perspektywy teoretycznej. Wszystkie one omawiają wybrane przez nas tematy/zagadnienia/aspekty związane z pracą z osobami starszymi zależnymi w obszarze aktywności kulturalno-społecznych. [...] Oddzielnym elementem publikacji jest plakat, który w sposób skrótowy, „krok po kroku” przedstawia, jak rozpocząć działania z grupą osób starszych, a także zestaw kart, prezentujących kluczowe aspekty dotyczące problematyki starości i współdziałania z seniorami. Narzędzia te mogą wspomagać Twoją codzienną pracę, przypominać o ważnych kwestiach i naprowadzać na użyteczne rozwiązania. [Bartek Lis, Magdalena Popławska]Seniorzy zależni — użyteczne rozwiązania dla kadr kultury

Redakcja: Bartek Lis, Magdalena Popławska

Teksty: Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Magdalena Kowalska, Bartek Lis, Anna Maria Majchrzycka, Magdalena Popławska, Katarzyna Wala, Nina Woderska, Anna Ziółkowska

Uczestniczki i uczestnik warsztatu wydobywczego: Katarzyna Chajbos, Daria Gil-Dahlke, Aneta Jędrejko, Bartek Lis, Anna Maria Majchrzycka, Klaudia Nowacka, Magdalena Popławska, Anna Ziółkowska, Agnieszka Żelwetro

Facylitacja warsztatów wydobywczych: Katarzyna Wala

Mapa: Bartek Lis

Karty: Katarzyna Wala

Korekta: Rafał Koschany

Projekt graficzny i skład: Bękarty

Wydawca: Centrum Kultury ZAMEK

Projekt „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Spis treści:

Bartek Lis i Magdalena Popławska, „Wprowadzenie”

Bartek Lis, „Instrukcja obsługi”

Marta Kosińska, „Kulturowe konstrukty starości oraz opieki nad osobami starszymi”

Nina Woderska, „Starość czy starości?”

Anna Maria Majchrzycka i Anna Ziółkowska, „Kultura vs instytucje wsparcia seniorów zależnych – jak rozpocząć współpracę?”

Bartek Lis, „Kultura – po co?”

Katarzyna Wala, „Animator w pracy z osobą starszą zależną”

Katarzyna Chajbos, „Badania w projektach senioralnych”

Magdalena Popławska, „Edukacja jako dialog i działanie”

Magdalena Kowalska, „Udana komunikacja”

Fragmenty transkrypcji debaty „Seniorzy a uczestnictwo w kulturze podczas pandemii”


Elementy towarzyszące:

Bartek Lis, Mapa

Katarzyna Wala, KartyPOBIERZ PUBLIKACJĘPOBIERZ PLAKAtPOBIERZ KARTY


Grafika to okładka książki. Na granatowym tle znajduje się pomarańczowy napis, wyróżniony podkreśleniem: „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. Napis rozmieszczony został w sześciu linijkach.
Finansowanie

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants