ZAMEK Culture Centre

„Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury”

W ramach projektu „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury”, zrealizowanego w 2020 roku przez Centrum Praktyk Edukacyjnych/Centrum Kultury ZAMEK, zorganizowany został cykl warsztatów eksperckich, z udziałem specjalistek i specjalisty z obszarów kultury i zdrowia. Celem spotkań było okre­ślenie kluczowych obszarów tematycznych, wymagających pogłębionej analizy w ramach nawiązywania współpracy międzysektorowej. Dzięki dalszej pracy w grudniu 2020 roku opublikowaliśmy „zestaw materiałów edukacyjnych”, skierowany do kadr kultury oraz wszelkich innych osób zainteresowanych współdziałaniem z osobami starszymi zależnymi. Serdecznie zachęcamy do twórczego wykorzystywania zgromadzonych refleksji, porad, przykładów i ćwiczeń.


W publikacji znajdziesz artykuły przygotowane przez bardzo doświadczone praktyczki i doświadczonych praktyków animacji społeczno-kulturowej, badaczki i badaczy społecznych, a także uzupełniające je uwagi przygotowane z perspektywy teoretycznej. Wszystkie one omawiają wybrane przez nas tematy/zagadnienia/aspekty związane z pracą z osobami starszymi zależnymi w obszarze aktywności kulturalno-społecznych. [...] Oddzielnym elementem publikacji jest plakat, który w sposób skrótowy, „krok po kroku” przedstawia, jak rozpocząć działania z grupą osób starszych, a także zestaw kart, prezentujących kluczowe aspekty dotyczące problematyki starości i współdziałania z seniorami. Narzędzia te mogą wspomagać Twoją codzienną pracę, przypominać o ważnych kwestiach i naprowadzać na użyteczne rozwiązania. [Bartek Lis, Magdalena Popławska]Seniorzy zależni — użyteczne rozwiązania dla kadr kultury

Redakcja: Bartek Lis, Magdalena Popławska

Teksty: Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Magdalena Kowalska, Bartek Lis, Anna Maria Majchrzycka, Magdalena Popławska, Katarzyna Wala, Nina Woderska, Anna Ziółkowska

Uczestniczki i uczestnik warsztatu wydobywczego: Katarzyna Chajbos, Daria Gil-Dahlke, Aneta Jędrejko, Bartek Lis, Anna Maria Majchrzycka, Klaudia Nowacka, Magdalena Popławska, Anna Ziółkowska, Agnieszka Żelwetro

Facylitacja warsztatów wydobywczych: Katarzyna Wala

Mapa: Bartek Lis

Karty: Katarzyna Wala

Korekta: Rafał Koschany

Projekt graficzny i skład: Bękarty

Wydawca: Centrum Kultury ZAMEK

Projekt „Seniorzy zależni — użyteczne szkolenia dla kadr kultury” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Spis treści:

Bartek Lis i Magdalena Popławska, „Wprowadzenie”

Bartek Lis, „Instrukcja obsługi”

Marta Kosińska, „Kulturowe konstrukty starości oraz opieki nad osobami starszymi”

Nina Woderska, „Starość czy starości?”

Anna Maria Majchrzycka i Anna Ziółkowska, „Kultura vs instytucje wsparcia seniorów zależnych – jak rozpocząć współpracę?”

Bartek Lis, „Kultura – po co?”

Katarzyna Wala, „Animator w pracy z osobą starszą zależną”

Katarzyna Chajbos, „Badania w projektach senioralnych”

Magdalena Popławska, „Edukacja jako dialog i działanie”

Magdalena Kowalska, „Udana komunikacja”

Fragmenty transkrypcji debaty „Seniorzy a uczestnictwo w kulturze podczas pandemii”


Elementy towarzyszące:

Bartek Lis, Mapa

Katarzyna Wala, KartyPOBIERZ PUBLIKACJĘPOBIERZ PLAKAtPOBIERZ KARTY


Grafika to okładka książki. Na granatowym tle znajduje się pomarańczowy napis, wyróżniony podkreśleniem: „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. Napis rozmieszczony został w sześciu linijkach.
Finansowanie

Events

Date
Categories
Participants