ZAMEK Culture Centre

Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990


Chcieliśmy zaprosić do spojrzenia na Kongijczyków ich oczami. Wystawa j premierową prezentacją w Polsce jednego z najciekawszych zjawisk artystyczno-kulturowych współczesnego Konga. Blisko 90 obrazów z kolekcji Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej w Tervuren (Belgia), które składały się na ekspozycję, reprezentowało nurt malarstwa popularnego powstałego na potrzeby lokalnych społeczności.

Wystawa, której kuratorem był etnolog, historyk i afrykanista prof. Bogumił Jewsiewicki, to rezultat jego wieloletnich badań. Ekspozycja dotykała zagadnień tożsamości i pamięci w perspektywie kolonialnej przeszłości. Śledziła procesy przywłaszczenia kolonialnej epistemologii i wizualnych środków formalnych we współczesnym kongijskim malarstwie w celu budowania własnej tożsamości jednostki. Poruszała również zagadnienia związane ze stereotypowym postrzeganiem współczesnej Afryki.

Portrety własne Kongijczyków otwierały zarazem oryginalny kulturowo świat przesycony kolorami, głosami nieustających rozmów i pełen muzyki. Ta ostatnia, leżąca u podstaw globalnego zjawiska, jakim jest world music, stanowiła zapewne dla polskiego widza najlepszy obszar ku spojrzeniu na Kongijczyków (i na innych Afrykańczyków) ich własnymi oczami.

Dlaczego Kongo i malarstwo z tej części Afryki? W ostatnim półwieczu krytyka spojrzenia europejskiego na Afrykańczyków rozgrywa się w dużym stopniu wokół książki „Jądro ciemności” Josepha Conrada (Józefa Korzeniowskiego) – arcydzieła literatury anglojęzycznej. Książka ta, której treść oparta jest na doświadczeniach krótkiego i nieudanego pobytu autora w dzisiejszym Kongo, stała się w ostatnich dziesięcioleciach przykładem europejskiego, kolonialnego postrzegania Afrykańczyków.

W codziennych spotkaniach z innymi każdy z nas może się znaleźć w pozycji Conrada. Patrzymy na drugiego człowieka oczami przysłoniętymi okularami odziedziczonymi z przeszłości, pożyczonymi od kogoś innego. Wymagamy jednak, co zrozumiałe, żeby na nas patrzono poprzez „Polaków portret własny”. Nie znaczy to jednak, że jest to portret jedyny i zawsze słuszny. Uznanie tego portretu jest niezbędne do tego, byśmy czuli się szanowani przez innych i współdziałali z nimi na równej stopie. Nasze spojrzenie na innych musi więc również brać pod uwagę ich własny portret.

kurator: Bogumił Jewsiewicki

współpraca, aranżacja, produkcja: Wojciech Luchowski

Projekt graficzny: Marcin Markowski

Organizacja: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Współpraca: Królewskie Muzeum Afryki Środkowej Tervuren, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia projektów i działań twórczych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wycieczka Wirtualna


_____

Niemal całą białą grafikę wypełniają duże czarne litery składające się na cytat, umieszczony także mniejszymi literami mniej więcej pośrodku grafiki, blisko jej prawego brzegu. Cytat brzmi: „Jeżeli artyści zachodni nie mają nic do powiedzenia za pośrednictwem swoich dzieł, jest to ich sprawa, my tworzymy, żeby wpływać na społeczeństwo”. Na napisach, u góry umieszczono dwa czarne kształty przypominające oczy. Na dole widzimy tytuł, datę i miejsce wystawy oraz logotypy organizatora, instytucji współpracujących i patronów medialnych wydarzenia.


AUDIODESKRYPCJE DO WYSTAWY \ „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990”

Wydarzenia towarzyszące wystawie

Date
Categories
Participants
Loading

Patroni medialni

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants