ZAMEK Culture Centre

REKRUTACJA: Dwulatka. Szkoła praktyk animacyjnych

„Dwulatka. Szkoła praktyk animacyjnych” to dwuletni kurs przeznaczony dla osób, które chcą wzmacniać swoje umiejętności w codziennej pracy ze społecznościami lokalnymi. Dwulatka jest częścią Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Podczas zajęć dowiesz się: 

*w jaki sposób budować angażujące mieszkańców projekty z zakresu edukacji kulturowej;

*w jaki sposób budować projekty odpowiadające na potrzeby grupy, z którą pracujesz lub planujesz pracować;

*w jaki sposób włączyć do swoich działań osoby z różnymi potrzebami.

Wykorzystując potencjał opowieści, teatru, filmu i wielu innych obszarów kultury, będziesz miał/miała okazję zespołowo zbudować projekt w przestrzeni miasta/osiedla/wsi ze społecznością, którą wcześniej nauczysz się diagnozować.

 

Dla kogo? Poszukujemy osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę i razem z nami działać w obszarze animacji społeczno-kulturowej, edukatorek, kuratorów społecznych, aktywistek, (współ)pracowników instytucji i organizacji kultury, oświaty, zdrowia czy środowiska; nauczycielek, studentów. I innych osób zainteresowanych różnorodnym działaniem ze społecznością lokalną. Niezależnie od tego, czy najbliższy jest Ci obszar kultury, ochrony środowiska czy ekologii, zdrowia i opieki, a może oświaty i edukacji – odnajdziesz się w naszym programie!

 

Z osobami, które w formularzu zgłoszeniowym wyrażą potrzebę wsparcia w postaci dostępności kursu, indywidualnie ustalimy zakres wsparcia (np. tłumaczenie na polski język migowy, asysta i audiodeskrypcja dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostosowanie przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach czy mających trudności z poruszaniem).

 

Jeżeli nie miałeś/miałaś okazji realizować działania animacyjnego od początku do końca lub czujesz, że chcesz uzupełnić wiedzę z podstaw budowania relacji ze społecznością lokalną, Dwulatka jest dla Ciebie!

 

W ramach Dwulatki:

- przejdziesz przez roczny kurs warsztatów wzmacniających kompetencje animacyjne i wyposażających Cię w nową wiedzę i umiejętności. Część z nich jest propozycją zespołu Centrum Praktyk Edukacyjnych, a pozostałe zostaną wspólnie zaprojektowane z uczestnikami Dwulatki podczas zjazdów;

- będziesz pracować w zespole nad projektem animacyjnym zakorzenionym w konkretnej przestrzeni, z konkretną społecznością, którą wspólnie i przy użyciu różnych metod będziecie diagnozować;

- przejdziesz przez wszystkie etapy realizacji projektu, pracując wspólnie z innymi uczestniczkami i uczestnikami szkoły w wybranej, wcześniej zdiagnozowanej przestrzeni i z konkretną społecznością. Wasze projekty edukacyjno-animacyjne zostaną sfinansowane przez Centrum Kultury ZAMEK. 

Zapraszamy! Dwulatka to niezwykła okazja do pozyskania nowej wiedzy i wspólnej pracy nad realizacją projektów w twórczym środowisku. Łączymy teorię z praktyką!

 

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

W celu zgłoszenia się do Dwulatki wystarczy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 14.04.2021 r. do godziny 23:59. Formularz dostępny tutaj 

Formularz zawiera dwa pytania otwarte:

- pytamy o doświadczenie pracy ze społecznościami lokalnymi oraz zrealizowane działania edukacyjne, kulturowe, społeczne;

- pytamy o Wasze wyobrażenia na temat możliwych działań edukacyjno-społecznych w ramach „Dwulatki”.


Jeżeli posługujesz się polskim językiem migowym i chcesz przesłać odpowiedzi na powyższe pytania w PJM – jest to możliwe w postaci nagrania. Wystarczy do 14.04.2021  r. do g. 23:59 wypełnić i wysłać formularz (przy pytaniach otwartych napisz: „nagranie PJM”), a nagranie przesłać na maila k.chajbos@ckzamek.pl

 

Następnie zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych wybierze i zaprosi na rozmowę maksymalnie 30 osób w dniach 28.04–06.05.2021.

Koszt udziału w Dwulatce dla osób zakwalifikowanych wynosi 250 zł. 

Realizację projektów końcowych sfinansuje Centrum Kultury ZAMEK w kwocie do 10 tysięcy każdy.

 

Zespół programowy: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Jakub Walczyk

 

Jeżeli masz pytania dotyczące Dwulatki, nie wiesz czy jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na jej uczestnika/uczestniczkę lub chcesz dopytać o szczegóły – zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Chajbos: k.chajbos@ckzamek.pl tel. 607 609 038

 

Załączniki:


*FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*Program i harmonogram zjazdów (do pobrania poniżej)

*Regulamin (do pobrania poniżej) 

PROGRAM I HARMONOGRAM ZJAZDÓWREGULAMIN

 

Projekt grafiki: Grzegorz Myćka z wykorzystaniem elementów projektu Anny Kaźmierak, Miło to widzieć

Dwulatka realizowana jest jako część Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej i finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Grafika ma fioletowe tło. Na górze, od lewego rogu rozpoczyna się różowy napis DWULATKA. Na środku znajduje się otwarty grzbietem do góry zeszyt z czarną okładką. Widnieje na nim napis: „Szkoła praktyk animacyjnych”. Napisy przypominają odręczne pismo dzieci. Literki są lekko koślawe. Dookoła zeszytu porozrzucane są różne przedmioty: klipsy biurowe, długopisy, ołówek, kabel do ładowania telefonu, linijka, taśmy klejące, a także okulary, mały samochodzik, figurki dinozaura, krokodyla i kosmity. W prawym górnym rogu znajdują się symbole dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. W prawym dolnym rogu znajdują się logotypy, kolejno: Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej oraz Miasta Poznań.

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants