ZAMEK Culture Centre

BMK. WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020 – program stypendialny

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

Ogłaszamy nabór do programu stypendialnego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”. Zapraszamy do podjęcia współpracy z nami przy realizacji Waszych pomysłów na działania z zakresu edukacji kulturowej!

„Współdziałanie w kulturze 2020” to przede wszystkim:

– działania mające na celu odbudowę relacji w lokalnych społecznościach (zaburzonych w okresie pandemii);

– wzmocnienie (również finansowe) dla lokalnych animatorek/animatorów, nauczycielek/nauczycieli, edukatorek/edukatorów, aktywistek/aktywistów, osób pracujących w obszarze edukacji kulturowej na terenie województwa wielkopolskiego.

Dla środowiska animatorów i animatorek pandemia w znacznej mierze przyniosła stan niepewności bytowej, zwłaszcza osobom nieposiadającym stałego zatrudnienia, gdyż wstrzymane lub anulowane zostały zlecenia pracownicze, a zatem źródła zarobkowania. Status wielu projektów i programów edukacyjno-kulturowych również stanął pod znakiem zapytania z powodu cięć, zamrożenia czy zatrzymania dofinansowań przez organizatorów. Z kolei przejście do trybu nauczania online oznaczało zwiększenie liczby obowiązków oraz godzin pracy dla szerokiego grona pedagogicznego.

Samo przeniesienie aktywności do sfery internetowej i pozbawienie fizycznego uczestnictwa w działaniach ze sfery edukacji i kultury odbiły się na relacjach międzyludzkich, które są podstawą i priorytetem w edukacji kulturowej. Powyższe doświadczenia i obserwacje stały się przesłanką do skonstruowania takiej formy regrantingu, odpowiadającej na powstałe deficyty w obszarze kultury i edukacji na terenie Wielkopolski, które kryzys pandemiczny ujawnił lub często jeszcze bardziej pogłębił.

Zadaniem stypendysty/tki będzie zdiagnozowanie potrzeb w obrębie społeczności lokalnej/środowiska lokalnego, z którą współpracowała, współpracuje lub chce współpracować oraz dostosowanie działań z zakresu edukacji kulturowej do sytuacji danej grupy. Kluczowym elementem realizacji projektów będzie stworzenie przestrzeni dla odbudowy/wzmocnienia zaburzonych przez pandemię relacji w społecznościach lokalnych poprzez działania z zakresu edukacji kulturowej.

Priorytetowo będą traktowane takie działania, które:

·         zakładają wyrównywanie społecznych nierówności,

·         podwyższają społeczne i kulturowe kapitały poszczególnych wspólnot,

·         zwiększają świadomość, wiedzę i kompetencje, a tym samym sprawczość w świecie społecznych relacji,

·         zakładają współpracę środowiska szkolnego i animacyjnego, ułatwiają komunikację i współpracę z innymi społecznościami,

·         wspierają i wzmacniają postawy otwartości, krytycznego myślenia i uczestnictwa w kulturze,

·         zakładają włączenie i dostęp do danego działania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

JAK TO DZIAŁA:

Krok 1 – przeczytaj regulamin

Krok 2 – opisz swój pomysł w formularzu zgłoszeniowym (możesz starać się o stypendium samodzielnie lub w ramach max 3-osobowego zespołu)

Krok 3 – wyślij go do nas i poczekaj na kontakt z naszej strony

Uzupełnione formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na maila: e.banaszek@ckzamek.pl do dnia 17.08.2020.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja (złożona z osób, związanych z Centrum Praktyk Edukacyjnych) wybierze takie, które najlepiej odpowiadają założonym priorytetom. Autorki i Autorzy tych pomysłów zostaną zaproszeni na rozmowy, po których zostanie podjęta ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 24-31.08.2020. Konkretne terminy zostaną ustalone indywidualnie.

Wybrane pomysły nie mają statusu ostatecznego działania – muszą być realizowane „w procesie” przy ścisłej współpracy z koordynatorkami programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”. Dofinansowanie poszczególnych pomysłów zostanie ustalone indywidualnie. O ostatecznej kwocie przyznanego stypendium decyduje Organizator – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. 

Realizacja działań w ramach programu stypendialnego: wrzesień–grudzień 2020.

 

Pytania na temat Współdziałania prosimy kierować do:

Eweliny Banaszek: e.banaszek@ckzamek.pl

Adrianny Sołtysiak: a.soltysiak@ckzamek.pl


FORMULARZ.DOCFORMULARZ.RTFREGULAMIN.DOCREGULAMIN.RTFREGULAMIN.PDF

____

Grafika znajduje się na czarnym tle z elementami białymi, brązowymi i niebieskimi. W jej centralnej części znajdują się 4 białe szkice postaci. Ustawione prawym profilem kolejno za sobą ciągną niebieską linę. Na ich twarzach widnieje uśmiech. W lewym górnym rogu znajduje się napis: „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”, zaś w prawym „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020”. Wszystkie elementy umieszczone są w brązowej ramce. Pod nią na samym dole grafiki znajdują się logotypy organizatorów, partnerów i patrona medialnego: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowe Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Kultura u Podstaw, Miasto Poznań i RMF Classic.Events

Date
Categories
Participants