ZAMEK Culture Centre

BMK. WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020 – program stypendialny

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

Ogłaszamy nabór do programu stypendialnego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”. Zapraszamy do podjęcia współpracy z nami przy realizacji Waszych pomysłów na działania z zakresu edukacji kulturowej!

„Współdziałanie w kulturze 2020” to przede wszystkim:

– działania mające na celu odbudowę relacji w lokalnych społecznościach (zaburzonych w okresie pandemii);

– wzmocnienie (również finansowe) dla lokalnych animatorek/animatorów, nauczycielek/nauczycieli, edukatorek/edukatorów, aktywistek/aktywistów, osób pracujących w obszarze edukacji kulturowej na terenie województwa wielkopolskiego.

Dla środowiska animatorów i animatorek pandemia w znacznej mierze przyniosła stan niepewności bytowej, zwłaszcza osobom nieposiadającym stałego zatrudnienia, gdyż wstrzymane lub anulowane zostały zlecenia pracownicze, a zatem źródła zarobkowania. Status wielu projektów i programów edukacyjno-kulturowych również stanął pod znakiem zapytania z powodu cięć, zamrożenia czy zatrzymania dofinansowań przez organizatorów. Z kolei przejście do trybu nauczania online oznaczało zwiększenie liczby obowiązków oraz godzin pracy dla szerokiego grona pedagogicznego.

Samo przeniesienie aktywności do sfery internetowej i pozbawienie fizycznego uczestnictwa w działaniach ze sfery edukacji i kultury odbiły się na relacjach międzyludzkich, które są podstawą i priorytetem w edukacji kulturowej. Powyższe doświadczenia i obserwacje stały się przesłanką do skonstruowania takiej formy regrantingu, odpowiadającej na powstałe deficyty w obszarze kultury i edukacji na terenie Wielkopolski, które kryzys pandemiczny ujawnił lub często jeszcze bardziej pogłębił.

Zadaniem stypendysty/tki będzie zdiagnozowanie potrzeb w obrębie społeczności lokalnej/środowiska lokalnego, z którą współpracowała, współpracuje lub chce współpracować oraz dostosowanie działań z zakresu edukacji kulturowej do sytuacji danej grupy. Kluczowym elementem realizacji projektów będzie stworzenie przestrzeni dla odbudowy/wzmocnienia zaburzonych przez pandemię relacji w społecznościach lokalnych poprzez działania z zakresu edukacji kulturowej.

Priorytetowo będą traktowane takie działania, które:

·         zakładają wyrównywanie społecznych nierówności,

·         podwyższają społeczne i kulturowe kapitały poszczególnych wspólnot,

·         zwiększają świadomość, wiedzę i kompetencje, a tym samym sprawczość w świecie społecznych relacji,

·         zakładają współpracę środowiska szkolnego i animacyjnego, ułatwiają komunikację i współpracę z innymi społecznościami,

·         wspierają i wzmacniają postawy otwartości, krytycznego myślenia i uczestnictwa w kulturze,

·         zakładają włączenie i dostęp do danego działania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

JAK TO DZIAŁA:

Krok 1 – przeczytaj regulamin

Krok 2 – opisz swój pomysł w formularzu zgłoszeniowym (możesz starać się o stypendium samodzielnie lub w ramach max 3-osobowego zespołu)

Krok 3 – wyślij go do nas i poczekaj na kontakt z naszej strony

Uzupełnione formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na maila: e.banaszek@ckzamek.pl do dnia 17.08.2020.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja (złożona z osób, związanych z Centrum Praktyk Edukacyjnych) wybierze takie, które najlepiej odpowiadają założonym priorytetom. Autorki i Autorzy tych pomysłów zostaną zaproszeni na rozmowy, po których zostanie podjęta ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 24-31.08.2020. Konkretne terminy zostaną ustalone indywidualnie.

Wybrane pomysły nie mają statusu ostatecznego działania – muszą być realizowane „w procesie” przy ścisłej współpracy z koordynatorkami programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”. Dofinansowanie poszczególnych pomysłów zostanie ustalone indywidualnie. O ostatecznej kwocie przyznanego stypendium decyduje Organizator – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. 

Realizacja działań w ramach programu stypendialnego: wrzesień–grudzień 2020.

 

Pytania na temat Współdziałania prosimy kierować do:

Eweliny Banaszek: e.banaszek@ckzamek.pl

Adrianny Sołtysiak: a.soltysiak@ckzamek.pl


FORMULARZ.DOCFORMULARZ.RTFREGULAMIN.DOCREGULAMIN.RTFREGULAMIN.PDF

____

Grafika znajduje się na czarnym tle z elementami białymi, brązowymi i niebieskimi. W jej centralnej części znajdują się 4 białe szkice postaci. Ustawione prawym profilem kolejno za sobą ciągną niebieską linę. Na ich twarzach widnieje uśmiech. W lewym górnym rogu znajduje się napis: „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”, zaś w prawym „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020”. Wszystkie elementy umieszczone są w brązowej ramce. Pod nią na samym dole grafiki znajdują się logotypy organizatorów, partnerów i patrona medialnego: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowe Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Kultura u Podstaw, Miasto Poznań i RMF Classic.This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants