ZAMEK Culture Centre

III NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY \ „Zawód edukatorka / edukator. Warunki działania” \ debata


Od kilku lat wiele uwagi poświęca się refleksji nad rolą edukacji w działaniach animacyjno-społecznych. Efektywny, dostępny dla wszystkich system edukacji kulturowej jest współcześnie warunkiem utrzymania spójności społecznej oraz istnienia wspólnoty obywatelskiej. Czy mamy szansę, aby we współpracy z samorządami zbudować w Polsce system, który odpowie na to wyzwanie? Coraz częściej animatorzy zgłaszają potrzebę stworzenia systemowych rozwiązań dotyczących praktyk edukacyjnych, a niektóre instytucje kultury dostrzegają ich ważną rolę.

Sposób myślenia o edukacji i zakres znaczeniowy tego pojęcia znacznie się poszerzył, wychodząc wyraźnie poza relację mistrz-uczeń – ku zbiorowościom, zespołom, w których obowiązuje demokratyczny sposób wymiany idei, które często aktywizują, integrują i budują relację w lokalnych społecznościach. Ten zwrot w myśleniu o edukacji oprócz tego, że umieścił zjawiska edukacji kulturowej na pierwszej linii dyskusji i sporów, wytworzył również funkcję-figurę edukatorki/edukatora. Podczas debaty chcielibyśmy zapytać nie tylko o to, czy jest możliwa edukacja kulturowa i animacja, która będzie oddziaływać na spójność społeczną, poziom kapitału kulturowego oraz wiarę w demokrację i współobywateli, ale także o to, kim są współcześni edukatorzy i edukatorki. W jakim otoczeniu działają? Czy odnajdują się wśród przedstawicieli innych profesji na zawodowej mapie? Jakie mają warunki rozwoju i życia?

prowadzący: Piotr Knaś
uczestnicy: Łukasz Kasperczyk – animator kultury, Anna Michalak-Pawłowska – pełnomocnik prezydenta m. st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni, Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants