ZAMEK Culture Centre

EDUSOC. Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego

Niniejsza książka jest rezultatem intelektualnym projektu „Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego” (EDUSOC) realizowanego w latach 2019–2022 w ramach programu „Erasmus+”. W projekt były zaangażowane instytucje i organizacje z pięciu krajów: Centrum Kultury ZAMEK (Poznań | Polska), Stichting Anatta Foundation (Aalten | Holandia), City Mine(d) (Londyn | Wielka Brytania), Creative YouthLand (Egio | Grecja) oraz Asociación Cultural Euroacción (Murcja | Hiszpania).


Celem naszych działań było wypracowanie podstaw międzysektorowej metodologii edukacji kulturowej dla osób i grup potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego. Międzysektorowa metodologia zawiera w sobie elementy edukacji kulturowej (w tym edukacji arteterapeutycznej, antydyskryminacyjnej, demokratycznej, równościowej, społecznej), wsparcia psychoterapeutycznego, jak i pomocy socjalnej. Zależało nam na stworzeniu aktualnych i współczesnych kategorii opisu grup wrażliwych, grup w sytuacji kryzysu czy zależności.


Z tego też powodu, wybrałyśmy/wybraliśmy określone metody pracy edukacyjnej, które wymagają złożonych kompetencji – edukacyjnych, psychoterapeutycznych i socjalnych. Ten wybór łączył się ściśle z przeszkoleniem zespołu edukatorek i edukatorów, trenerek i trenerów z wyżej wymienionych organizacji, aby w dalszej perspektywie mogły one/mogli oni rozpocząć proces ich testowania z różnymi grupami odbiorczymi.


Zaproponowane w książce definicje i kategorie są otwarte na dalsze refleksje i analizy. Rozróżnienia pomiędzy kompetencjami edukacyjnymi oraz psychoterapeutycznymi w procesach edukacyjnych mogą służyć jako kompasy w budowaniu międzysektorowych zespołów oraz w stosowaniu różnych metod edukacyjnych w pracy z grupami szczególnie wrażliwymi.

Książka w języku polskim możliwa do pobrania poniżej:

EDUSOC KSIĄŻKA

EDUSOC KSIĄŻKA MULTIMEDIALNA

EDUSOC AUDIOBOOK

Redakcja:
Ewelina Banaszek, Marta Kosińska

Współpraca produkcyjna:
Magdalena Popławska

Korekta:
Daria Nowicka

Projekt graficzny i skład:
Grzegorz Myćka

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+".

Okładka składa się z kilku części. Na górze ręcznie wykonany, podkreślony czarną kreską, napis: EDUSOC. Pod nim tytuł publikacji: Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego. Na środku, z prostych kresek wyłaniają się profile ludzkich twarzy, dwa wyraźne profile są w kolorze czarnym, jeden w kolorze niebieskim, jeden w kolorze czerwonym. Na dole znajdują się czarne maźnięcia, a wśród nich widoczne jedno oko.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants