Centrum Kultury Zamek

Hadas Tapouchi
Jest izraelską artystką mieszkającą obecnie w Berlinie. Tworzy głównie fotografie i video. Historia zawsze była istotą jej twórczości, jednak nie stanowi ona celu samego w sobie. Służy artystce raczej jako narzędzie zrozumienia współczesnej rzeczywistości.  Wykorzystując medium fotografii, Tapouchi stara się podważać konwencjonalną estetykę, której głównym nośnikiem są tradycyjne środki masowego przekazu.PROJEKT TRANSFORMING

Celem projektu było zachęcenie odbiorców do włączenia posiadanej przez nich wiedzy historycznej w perspektywę codziennego życia. Co więcej, miało również pobudzić ich wrażliwość na proces normalizacji, w efekcie którego naznaczone przemocą doświadczenie było skrywane lub ignorowane, by w końcu zostać wchłonięte i zneutralizowane w codzienności. „Transforming” prezentowało również alternatywne ujęcie historii reżimu nazistowskiego. „Moje fotografie są w istocie ciepłe, przyjemne w oglądzie, nawet dyskretne, i dlatego kontrastują mocno z szokującymi i upiornymi obrazami znanymi z tamtego okresu. Codzienne życie podkreślone jest poprzez użycie fotografii barwnej i włączenie w perspektywę przechodniów, którzy niekiedy spoglądają w kierunku obiektywu. Choć istotą pracy artystki jest historia, nie jest ona wyłącznym, abstrakcyjnym celem, a raczej narzędziem zrozumienia współczesnej rzeczywistości”.

Wydarzenia, które odbyły się w ramach rezydencji:
11.02.
ROZMOWA HADAS TAPOUCHI Z DAVIDEM HEYWOOD-JONES’EM
11.03.
UPAMIĘTNIANIE - PAMIĘĆ, WYPARCIE I WSPÓŁPAMIĘĆ - wykład i dyskusje
8.04.
TRZECIA GENERACJA - panel dyskusyjny
15.04.-2.05.
TRANSFORMING - wystawaWydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy