ZAMEK Culture Centre

Dołącz do Międzynarodowego Chóru XVI edycji Festiwalu Ethno Port Poznań! / Стань учасником міжнародного хору XVI фестивалю Етно Порт Познань

Jesteś w wieku 14-24 lat?

Chcesz wziąć udział w międzykulturowej przygodzie muzycznej?

 

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ogłasza nabór do międzynarodowego chóru, który zadebiutuje podczas XVI Festiwalu Ethno Port Poznań w dniach 23‒25.06.2023 roku.

 

Głównym celem naszego projektu jest integracja młodzieży mieszkającej w Poznaniu, a pochodzącej nie tylko z Polski, ale również z innych zakątków świata. Nasze miasto przez ostatnie lata zmienia się, rozwija i przy okazji zyskuje nowych mieszkańców wzbogacających jego struktury.

 

Drogie i drodzy!

Pokażcie się, a my umożliwimy Wam współpracę w międzykulturowym gronie, połączoną ze wsparciem ekspertów i ekspertek. Poznacie różne kultury i sposoby życia, jak też zostaniecie uzbrojeni w merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu śpiewu i kompozycji. Przewodnikami w tej przygodzie będą: Volodymyr Andrushchak i Maciej Rychły.

 

Volodymyr Andrushchak – utalentowany piosenkarz, genialny aktor i dyrygent, obecnie aktor Wrocławskiego teatru „Pieśń Kozła”.

 

Maciej Rychły – muzyk, psycholog, współzałożyciel Kwartetu Jorgi. Twórca muzyki do filmów oraz programów radiowych. Współpracuje z teatrami (Teatrem Witkacego w Zakopanem,  w Stratfordzie, National Theatre w Londynie) oraz uczelniami wyższymi (Instytutem Kultury Polskiej UW, Instytutem Sztuki PAN, Radiowym Centrum Kultury Ludowej Pr. II Polskiego Radia).

 

Tematem przewodnim stanie się życie i twórczość Hryhorija Skoworody – ukraińskiego filozofa, pedagoga, poety i kompozytora XVIII wieku. Był on niezwykłym myślicielem, który wiele lat spędził jako wędrowny filozof, poświęcając się pisaniu i nauczaniu. Autor licznych traktatów, dialogów, listów i bajek filozoficznych.

 

Żeby wziąć udział w projekcie trzeba:

‒ być w wieku 14-24 lat;

‒ nagrać krótki filmik (do 2 min) z pokazaniem zdolności wokalnych;

‒ wysłać filmik na adres: skovoroda@ethnoport.pl do 28.01.2023 włącznie;

‒ poczekać na zaproszenie na pierwsze zajęcia.

 

Start pierwszych spotkań i prób już podczas ferii zimowych

w dniach 30.01‒3.02.2023 w g. 11-15.

Dodatkowo nasi przewodnicy oferują konsultacje z każdym uczestnikiem w terminach ustalanych indywidualnie.

 

Na koniec najważniejsze! Chór zadebiutuje podczas XVI edycji – dobrze znanego mieszkańcom Poznania – festiwalu Ethno Port w dniach 23‒25.06.2023.

Link do strony: https://ethnoport.pl/

Link do zaproszenia: https://fb.watch/iaRwoWRAoF/

Więcej informacji: https://fb.me/e/32yQ2SGzX

 --- 

Маєш від 14 до 24 років?

Хочеш потрапити в  інтернаціональній музичній пригоді?

 

Центр Культури «Замок» оголошує набір до міжнародного хору, який задебютує під час XVI фестивалю Етно Порт вже 23-25 червня 2023р.

Головною метою нашого проекту є молодіжна інтеграція молоді, що мешкає в Познані та походить не тільки з Польщі, а й різних куточків світу. Впродовж останніх років наше місто змінюється, розвивається та збагачується новими мешканцями, що доповнюють його ?

Друзі!

 Покажіть нам свої здібності, а ми дамо можливість співпраці в неймовірному товаристві в поєднанні з підтримкою експертів та експерток.

Пізнати  різні культури і способи життя, а також отримати нові навички та практичні знання зі співу і композиціі – все це, а навіть більше буде можливим в нашому проекті, де головними провідниками стануть Володимир Андрущак та Мачєй Рихли.

Володимир Андрущак – талановитий співак, геніальний актор і диригент, на даний момент актор вроцлавського театру  „Pieśń Kozła”.

Мачєй Рихли – музикант, психолог, співзасновник Квартету Йорґі. Автор музики до фільмів та радіопрограм. Співпрацює з театрами ( Театр Віткацегов Закопаному, Royal Shakespeare Company в Стенфорді, Національний Театр в  Лондоні), а також навчальними вищими закладами (Інститут Польської Культури Варшавського Університету, Інститут Мистецтв Польської Академії Наук, Радіоцентр народної культури Пр. II Польського радіо).

 

Головною темою для натхнення стане життя і творчість Григорія Сковороди – українського філософа, педагога, поета і композитора XVIII століття.

Незвичайний мислитель, який багато років  провів як мандрівний філософ, присвятивши себе письменництву та викладанню. Автор численних трактатів, діалогів, листів і філософських казок.

 

Як взяти участь в проекті:

-  мати від 14 до 24 років;

-  зняти коротеньке відео (до 2-х хвилин) з проявом вокальних здібностей;

-  надіслати відео на емейл skovoroda@ethnoport.pl

-  дочекатися запрошення на вступні заняття.

 

Перші зустрічі стартують вже під час зимових канікул від 30.01.2023 до 03.02.2023,від  11 до 15.

Додатково наші куратори пропонують для бажаючих консультації з кожним учасниковм окремо.

І найважливіше! Дебют хору відбудеться на XVI добре знаному мешканцям фестивалі Етно Порт,  23-25 червня 2023.

Посилання на офіційну сторінку:  https://ethnoport.pl/

Посилання на офіційне запрошення:  https://fb.watch/iaRwoWRAoF/

Більше інформації а нашій події: https://fb.me/e/32yQ2SGzX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants