ZAMEK Culture Centre

MOVING PICTURES. Zbigniew Romańczuk

Moving pictures - ZBIGNIEW ROMAŃCZUK (obiekty audiowizualne)

Wystawa Moving pictures jest częścią projektu GRID SYSTEM rozpoczętego w 2010 roku, charakteryzującego się zainteresowaniem nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, które znacząco poszerzają pole malarstwa i bezpośrednio wpływają na proces tworzenia obrazów i ich konkretyzacje w postaci wydruku cyfrowego, obiektu przestrzennego i instalacji. Wystawa podejmuje kwestie technologicznych i kulturowych uwarunkowań dla tworzenia koncepcji artystycznych, możliwych scenariuszy rozwoju kultury wizualnej oraz problemów autonomii obrazu  i autoreferencyjności jego przekazu. Prace oparte na zapisie cyfrowym określającym pikselową strukturę obrazu, składają się z konfiguracji geometrycznych elementów z efektami optycznymi o gęstych strukturach modularnych podporządkowanych dyscyplinie rytmu. 

Wernisaż 10.02. g.18 
Wystawa czynna do 5.03.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants