ZAMEK Culture Centre

„Między Wschodem a Zachodem – teoria i praktyka stosowania koloru w sztuce Europy i Azji” \dr Dorota Molińska


prowadzenie: dr Dorota Molińska

 

Realia współczesnego świata przyzwyczaiły nas do wszechobecności i ogromnego zróżnicowania barw. Oprócz kolorów występujących w naturze, jesteśmy otoczeni wytworami ludzkimi, które dzięki rozwojowi technologicznemu bezustannie bombardują nasze oko feerią barw i ich odcieni.

Z perspektywy historii sztuki sytuacja ta jest jednak zgoła nowym zjawiskiem. Analizując dzieła dawnego malarstwa, grafiki oraz rzemiosła artystycznego zaobserwować można jak historia rozwoju technik artystycznych oraz dostępność substancji barwiących (pigmentów) w różnych epokach i kręgach kulturowych determinowały nie tylko wygląd dzieł sztuki, ale także rozumienie ich symbolicznej wymowy. Fenomen ten jest tym bardziej widoczny, gdy porówna się bliską nam tradycję europejską z teorią i praktyką obecną w kręgach kultur Wschodu, np. Japonii lub Indii.

Wykład omawiać będzie ewidentne różnice pomiędzy kolorystyką i znaczeniem przypisywanym poszczególnym barwom w dziedzictwie tych obszarów oraz uwrażliwi słuchaczy na potencjał płynący ze świadomego odbioru dzieł powstałych w wyniku dialogu pomiędzy różnymi tradycjami artystycznymi.
___
Grafika promująca wydarzenie. Ułożone rzędami pionowe różnokolorowe kształty - powiększone fragmenty prac prezentowanych na wystawie - na kremowym tle. U dołu po prawej stronie ciemnozielony napis „WYKŁAD”.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants