ZAMEK Culture Centre

Konkurs na opracowanie \ i realizację autorskiego programu dla Pracowni Malarstwa i Rysunku \ zgłoszenia do 31.07.!


Ogłaszamy konkurs na opracowanie i realizację (w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r.) autorskiego programu dla Pracowni Malarstwa i Rysunku


Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające poniższe oczekiwania:

•    wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu edukacji artystycznej, malarstwa
i rysunku itp.,
•    wiedza z zakresu sztuk plastycznych oraz historii sztuki,
•    doświadczenie w prowadzeniu warsztatów / zajęć edukacyjnych z zakresu malarstwa i/lub rysunku,
•    umiejętności organizacyjne,
•    otwartość na nowe wyzwania i współpracę,
•    umiejętności interpersonalne: umiejętności lidera oraz bardzo dobra komunikacja
w grupie uczestników Pracowni,
•    kreatywność.

Do oferty należy dołączyć autorski projekt warsztatów, który miałby być realizowany w Pracowni Malarstwa i Rysunku.


Główne założenia działalności Pracowni:
1. Zajęcia prowadzone dla osób dorosłych.
2. Dwie grupy zajęciowe dla ok. 10 uczestników każda.
3. Czas trwania zajęć dla każdej grupy: 4 godziny w tygodniu.

Projekt powinien zawierać cele ogólne i szczegółowe, metody pracy oraz ogólną tematykę zajęć. W szczególności powinien uwzględniać:
•    opis metod edukacji oraz określenia postępów uczestników w zakresie malarstwa
i rysunku,
•    aktywizowanie uczestników Pracowni do udziału w miejskich wydarzeniach z obszaru sztuk plastycznych,
•    przygotowanie wystawy prac uczestników w CK ZAMEK,
•    udział w konkursach i przeglądach twórczości plastycznej, wystawach zbiorowych oraz projektach artystycznych wykonanych przez uczestników Pracowni.

Oferujemy:
•    możliwość realizacji autorskiego projektu w ramach współpracy z CK ZAMEK (umowa
zlecenie),
•    kontakt i współpracę z zespołem artystów prowadzących pracownie artystyczne w CK ZAMEK,
•    możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności i kompetencji z zakresu edukacji,
•    budżet w wysokości 1 600 zł brutto, który zabezpieczamy na zrealizowane zajęcia w każdym miesiącu.

Termin składania ofert: 31 lipca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Kultury ZAMEK)

Miejsce składania ofert: osoby zainteresowane prosimy o składnie ofert osobiście
(w zamkniętych kopertach) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs – Pracownia Malarstwa i Rysunku” na adres:


Centrum Kultury ZAMEK (pokój 134)
ul. Św. Marcin 80/82,
61-809 Poznań


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ckzamek.pl

W tytule wiadomości prosimy napisać: „Konkurs – Pracownia Malarstwa i Rysunku”.


Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Edukacji Artystycznej pod numerem telefonu: 61 64 65 316 w godzinach 10-16.

informacja o konkursie

--
W szerokim kadrze ujęto uczestników pracowni. Niektórzy z nich siedzą, inni stoją przy sztalugach.

Events

Date
Categories
Participants