ZAMEK Culture Centre

BMK. TEATR SPOŁECZNY. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Poszukujemy osób od 16 roku życia o alternatywnej motoryce zainteresowanych pracą artystyczną, w której głównym instrumentem jest ciało. Planujemy cykl 15 cotygodniowych dwugodzinnych warsztatów w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, podczas których będziemy poznawać się, dyskutować, wspólnie się poruszać, odkrywać narzędzia pracy artystycznej, zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Cykl naszych spotkań zakończy się performatywnym podsumowaniem. Do wspólnej pracy zapraszamy osoby zaangażowane, odpowiedzialne, otwarte na nowe doświadczenia.  

Rozpoczniemy otwartym spotkaniem, podczas którego opowiemy o naszej idei, zaczniemy się poznawać i poruszać razem. 

 

Zgłoszenia zawierające kilka zdań o sobie i parę słów dotyczących motywacji do wzięcia udziału w projekcie prosimy kierować na adres: anielakokosza@gmail.comdubnieszka.agilewicz@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 10.11.2020 roku!

Spotkanie otwarte jest planowane na czwartek 12.11.2020 r., g. 18!

O szczegółach poinformujemy mailowo. 

 

„Osoby z alternatywną motoryką chcąc odciąć się od stygmatyzującego określenia »niepełnosprawni« od kilku lat postulują zmianę na poziomie językowym. Polskim prekursorem w tym zakresie był Rafał Urbacki, który między innymi w »Gatunkach chronionych«  wskazywał, że ciało nazywane niepełnosprawnym jest nieprzewidywalne, gdyż poddane niekontrolowanemu ruchowi, co wzbudza poczucie niestabilności i zagrożenia. Używając określenia »alternatywna motoryka«, niejako odchodzimy od  pejoratywnego znaczenia powyższych słów. Wierzymy, że przekształcenia w zakresie używanego języka mają wpływ na zmiany mentalne”.

 

Działanie „TEATR SPOŁECZNY” jest realizowane dzięki stypendium przyznanym przez Centrum Kultury ZAMEK w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”

Dofinansowano ze środków Miasta Poznań oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wydarzenie odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dostosowanych do wytycznych dla organizatorów wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wg rekomendacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

____

fot. archiwum Axis Dance Company

Czarno-białe zdjęcie przedstawia tańczące osoby. Dwie z nich poruszają się za pomocą wózka.


 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants