ZAMEK Culture Centre

EROZJA TRADYCJI, EROZJA OBECNOŚCI \ Jerzy Wierzbicki


Wernisaż wystawy: 28.02. g. 19 / Hol Wielki

Fotografie prezentowane na wystawie „EROZJA TRADYCJI, EROZJA OBECNOŚCI” są wynikiem wielu samotnych wypraw w góry Omanu oraz rejony graniczące z Jemenem.

Jak pisze Adam Sobota w tekście do katalogu: „Fotografie Jerzego Wierzbickiego z Omanu, które powstały w ostatnich latach, mają zarówno coś wspólnego z jego wcześniejszymi realizacjami, jak też różnią się od nich. W takich cyklach prac jak „Gdańsk – Suburbia” (1995-2004) czy „Śląsk postindustrialny” (2001-2006) zajmował się on miejscami, które ucierpiały z powodu kryzysu ekonomicznego. Jego uwagę przyciągała zdewastowana architektura i ogólna tymczasowość sytuacji, ale tam równie ważne było ukazywanie ludzi związanych z tymi miejscami. To właśnie oni ożywiali melancholijną scenerię, manifestując mimo wszystko swoją witalność i otwartość na kontakt. Także perfekcyjnie zastosowana do tych tematów estetyka czarno-białej fotografii neutralizowała jednoznacznie pesymistyczne odczucia. Natomiast fotografie Jerzego Wierzbickiego z Omanu są inne choćby przez to, że w ogóle nie pokazują ludzi lecz tylko wnętrza opuszczonych domów. Różnica wynika też z ekspresyjnego wykorzystania naturalnej kolorystyki tych miejsc. Wnętrza porzuconych domostw intrygują mocno nasyconymi barwami, wyrazistymi mimo stygmatów rozkładu, co kontrastuje w bolesny dla oka sposób z jaskrawością słońca, które agresywnie prześwieca przez otwory w ścianach.

Jak wyjaśnia autor, taki stan rzeczy nie jest skutkiem jakiegoś kataklizmu wywołanego przez wojnę czy żywioł natury, ale wyniknął z nagłej prosperity społeczności zamieszkującej niegdyś te domy. Dochody ze sprzedaży ropy naftowej pozwoliły Sułtanowi Omanu uposażyć swoich obywateli tak, że ci przenieśli się do nowoczesnych budynków w miastach, do życia  o znacznie wyższym standardzie. Porzucili swoje tradycyjnie konstruowane domy, wraz z dużą częścią ich zawartości i te wnętrza fotograf ukazał w stanie zmierzającym do ich całkowitego unicestwienia. Utrwalenie tego, co przemija, jest podstawowym impulsem dla każdego fotografującego. Dlatego może on docenić w równym stopniu banalne przejawy współczesności, jak i unikalne pozostałości odległej historii. Ekonomiczny sukces społeczeństwa może przytłumić w ludziach potrzebę dbałości o własną historię i pozwolić na zniszczenie jej śladów. To często przybysze z zewnątrz zwracają uwagę na ślady przeszłości, gdyż chcą się raczej nią zainspirować niż od niej uwolnić.”

Jerzy Wierzbicki jest autorem dwóch cykli dokumentalnych o przemianach społeczno-ekonomicznych z okresu transformacji w Polsce: “Postindustrialny Śląsk” oraz “Gdańsk Suburbia”. Od 1999 związany zawodowo z Bliskim Wschodem. Początkowo uczestniczył w misjach archeologicznych, pracujących w Syrii, Iraku oraz Turcji. Od 2007 mieszkał i pracował jako fotograf w Sułtanacie Omanu dla arabskiej gazety Al Shabiba oraz Times of Oman. Od 2009 związany z Y Magazine. Do 2015 odbył prawie 300 wypraw w głąb omańskiego interioru w poszukiwaniu materiałów do artykułów oraz zdjęć. Jego fotografie były wielokrotnie nagradzane: Humanity Photo Award 2004, 2014; Polska Fotografia Prasowa 2003; “News Reportaż” - Newsweek Polska 2002; Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne 2004, 2016. Publikował m.in. w BBC.news, MiddleEastEye.net, Newsweek Polska, National Geographic Traveler, Kwartalnik Fotografia, B&W Magazine. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi oraz zbiorach prywatnych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wystawa stanowi element pracy doktorskiej w Szkole Filmowej w Łodzi, której promotorem jest dr hab. Mariusz Wideryński.

Events

Date
Categories
Participants