ZAMEK Culture Centre

POCHWAŁA WOLNOŚCI / scenariusz lekcji „Wolność - historie wewnętrzne"

29.10. odbyły się warsztaty dla nauczycieli, na których zaproponowaliśmy pomysł na przeprowadzenie lekcji w przestrzeni wystawy „Wolność to dopiero początek”. Zachęcamy do skorzystania ze scenariusza warsztatów. Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli i nauczycielek: języka polskiego, etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców i wychowawczyń klas. Warsztat przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat. Cele warsztatu to: zapoznanie z biografiami ludzi-ikon wolności, uświadomienie, że historię piszą nie tylko postaci obecne na kartach szkolnych podręczników, inspirowanie dzieci i młodzież do twórczych poszukiwań, wzmacnianie motywacji do działań na rzecz własnego rozwoju i dobra świata, nauka pracy w zespole, promowanie postaw dialogowych i refleksyjnych.

Autorką scenariusza jest Joanna Roszak – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem, uczy języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, poetka i inicjatorka wielu innowacyjnych akcji dla młodzieży szkolnej (w 2017 r. m.in. konkurs dla młodzieży szkolnej Wielkopolski „Narysujmy pokój. Wiersze w komiksie”, „Pokaż metkę: wołanie o sprawiedliwy handel”). Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Ostatnio wydała „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia” oraz „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej”. Dwukrotnie wyróżniona w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej dla nauczycieli, którzy naprawiają świat (2016, 2017). Propagatorka edukacji na rzecz pokoju.

SCENARIUSZ


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants