ZAMEK Culture Centre

POCHWAŁA WOLNOŚCI / scenariusz lekcji „Wolność - historie wewnętrzne"

29.10. odbyły się warsztaty dla nauczycieli, na których zaproponowaliśmy pomysł na przeprowadzenie lekcji w przestrzeni wystawy „Wolność to dopiero początek”. Zachęcamy do skorzystania ze scenariusza warsztatów. Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli i nauczycielek: języka polskiego, etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców i wychowawczyń klas. Warsztat przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat. Cele warsztatu to: zapoznanie z biografiami ludzi-ikon wolności, uświadomienie, że historię piszą nie tylko postaci obecne na kartach szkolnych podręczników, inspirowanie dzieci i młodzież do twórczych poszukiwań, wzmacnianie motywacji do działań na rzecz własnego rozwoju i dobra świata, nauka pracy w zespole, promowanie postaw dialogowych i refleksyjnych.

Autorką scenariusza jest Joanna Roszak – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem, uczy języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, poetka i inicjatorka wielu innowacyjnych akcji dla młodzieży szkolnej (w 2017 r. m.in. konkurs dla młodzieży szkolnej Wielkopolski „Narysujmy pokój. Wiersze w komiksie”, „Pokaż metkę: wołanie o sprawiedliwy handel”). Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Ostatnio wydała „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia” oraz „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej”. Dwukrotnie wyróżniona w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej dla nauczycieli, którzy naprawiają świat (2016, 2017). Propagatorka edukacji na rzecz pokoju.

SCENARIUSZ


Events

Date
Categories
Participants