Centrum Kultury Zamek

POCHWAŁA WOLNOŚCI

Wolność – pojęcie wzniosłe i wieloznaczne, odmieniane przez wszystkie przypadki z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy włączyć się do tego wielogłosu za sprawą programu „Pochwała wolności”, na który składają się: Wspólne Niedziele Na Zamku, wystawy, kazania oraz wyjątkowo uroczyście obchodzone Imieniny Ulicy Św. Marcin.

Od marca podczas comiesięcznych Wspólnych Niedziel Na Zamku działamy na rzecz dobra i wolności nas wszystkich. Do wspólnego spędzania czasu i dzielenia się ideami zaprosiliśmy m.in.: ekologów, feministki i twórców nowej ekonomii społecznej. O wolności lub jej braku wspólnie dyskutujemy przy okazji spotkań, projekcji filmowych, spacerów i posiłków. Jesienią będziemy wspólnie uczyć się odpowiedzialności za państwo czy przyglądać się roli kobiet w demokracji.

Najlepszym nauczycielem wolności jest najbliższe otoczenie. Jest też idealnym polem dbania o wolność, zarówno tę bliską, własną, jak i pozostałych. Kuratorzy wystawy „Pokój na świecie zaczyna się przy rodzinnym stole” (8.09.-7.10.) zachęcają do namysłu nad naszym wpływem na wolność. Definiujące wolność lokalną i pokój prace Kamila Kuskowskiego, Zbigniewa Libery, Elżbiety Jabłońskiej, Daniela Rycharskiego i Jany Shostak adresowane są do wszystkich, szczególnie do widzów bardzo młodych i takich, którzy omijają sztukę współczesną szerokim łukiem. Towarzyszące wystawie warsztaty i spotkania będą dotyczyły m.in. wolności tworzenia czy życia rodzinnego.

Problemy poruszane podczas Wspólnych Niedziel Na Zamku i przez współczesnych artystów nie były obce społecznikom, odbudowującym polską państwowość po 1918 roku. Na wystawie „Wolność to dopiero początek” (23.10.-26.11.) przyjrzymy się, w jaki sposób starali się im zaradzić, uwzględniając wyzwania społeczne i polityczne swoich czasów ludzie żyjący w dwudziestoleciu międzywojennym. Przestrzeń wystawy stanie się miejscem dalszych poszukiwań odpowiedzi na temat istoty wolności i solidarności społecznej. W październiku i listopadzie odbędą się tutaj lekcje historii i nauki o społeczeństwie, spotkania z autorami książek oraz specjalnie przygotowane z okazji wystawy kazania, których motywem przewodnim będzie Pochwała Wolności.

Uważamy, że sposób rozumienia wolności jest kluczowy dla funkcjonowania każdej wspólnoty. Mamy świadomość, że niektóre jej sfery podlegają regulacjom, w inne zaś nie wolno władzy wkraczać pod żadnym pozorem. Chcielibyśmy, by projekt Centrum Kultury ZAMEK „Pochwała Wolności” przyczynił się do budowania świadomej, aktywnej i odpowiedzialnej wspólnoty, zabiegającej o prawo do godnego życia wszystkich jej członków, szczególnie tych najsłabszych.

Więcej informacji

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy