ZAMEK Culture Centre

MECHANIZM DYSKRYMINACJI \ warsztat edukacyjny

Warsztat dotyczy rozpoznawania i przeciwdziałania wykluczeniu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. Dostarczy wiedzy w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej oraz wskaże metody pracy w tym obszarze.

Poszukujemy nauczycieli / nauczycielek, edukatorek / edukatorów z województwa wielkopolskiego do stworzenia grupy warsztatowej, która w trakcie dwóch 4-godzinnych spotkań pozna różne aspekty związane z mechanizmem dyskryminacji.

W trakcie pierwszego spotkania uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z pojęciami takimi jak: tożsamość, stereotyp, uprzedzenie oraz poznają mechanizm dyskryminacji.

Drugie spotkanie będzie dotyczyło form przeciwdziałania dyskryminacji i wypracowywania adekwatnych dla środowiska szkolnego metod pracy z uczniami/uczennicami w tym obszarze.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, zgodnie z metodą uczenia się przez doświadczenie. Integralną częścią każdego spotkanie będzie odniesienie się do doświadczeń zawodowych osób uczestniczących w warsztatach.

Dlatego *wypełnij formularz  i *opowiedz, jakie masz doświadczenie z edukacją antydyskryminacyjną, *opisz grupę z którą pracujesz *zgłoś wybór jednego z czterech miejsc:

Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego – 6.11. i 13.11. | g.16

Poznań – Centrum Kultury ZAMEK – 10.10. i 17.10. | g.16

Rawicz – Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 – 8.11 i 15.11. | g. 16

Wronki – Wroniecki Ośrodek Kultury – 11.10. i 18.10. | g. 16

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres zgloszenia@cpe.poznan.pl

Liczba miejsc ograniczona, o miejscu w grupie warsztatowej decyduje termin nadesłania formularza.

Prowadzące:

Martyna Markiewicz – trenerka antydyskryminacyjna i praw człowieka, koordynatorka projektów edukacyjnych i animacyjnych. Współpracuje z nauczycielami i nauczycielkami m.in. jako trenerka i autorka scenariuszy lekcji w projekcie Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna czy koordynatorka sieci Szkolnych Grup i Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

Lena Bielska – założycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i wielokulturową. Aktywistka Sieci Herstorycznej, doktorantka UMCS. Certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i consent, trenerka dramy stosowanej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Magda Szewciów – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, jako trenerka zajmuje się także edukacją z zakresu różnorodności, równości płci a także przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Ukończyła Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych oraz Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN.

„MECHANIZM DYSKRYMINACJI – warsztat edukacyjny” dofinansowano w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury.


 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants