ZAMEK Culture Centre

GALA POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJWRĘCZENIE NAGRÓDMomentem kulminacyjnym gali będzie wręczenie przez JM Rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. Bogumiłę Kaniewską oraz Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2024 Marcinowi Świetlickiemu oraz ogłoszenie nazwiska laureatki lub laureata Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka, do której nominowane zostały trzy osoby: Justyna Kulikowska, Piotr Sadzik i Aga Zano.
Galę muzycznie uświetni kontrabasista Jan Jerzy Kołacki; w programie wieczoru także pokaz filmów prezentujących osoby wyróżnione w tym roku przez Kapitułę, które mistrzowsko realizuje Ireneusz Bednorz.Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest od 2015 roku autorkom i autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie Nagrody.

Nagroda składa się z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza (60 tys. zł) przyznawana jest za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury; natomiast Stypendium im. Stanisława Barańczaka (40 tys. zł) trafia do twórczyni lub twórcy – którzy nie ukończyli 35. roku życia – za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants