ZAMEK Culture Centre

Włącznik! Forum Kultury Użytecznej

Zapisz się na poszczególne wydarzenia w ramach WŁĄCZNIKA. Kliknij w przycisk i wypełnij formularz:

FORMULARZ

„Włącznik! Forum Kultury Użytecznej” ma być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób, które używają kultury, aby wpływać na otaczającą je rzeczywistość. Ma być także przestrzenią otwartą na bezczynność, przeciwwagą dla nadprodukcji, wyczerpania i przepracowania, zapraszającą do „nicnierobienia”. Uspołecznienie i bezczynność to hasła przewodnie naszego październikowego spotkania.

Z jednej strony chcemy porozmawiać z Wami o różnych kontekstach kultury użytecznej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Razem zastanowimy się nad pojęciem „społecznej instytucji kultury”. Z drugiej strony chcemy wspólnie z Wami złapać oddech podczas różnych warsztatów z bezczynności – czujemy, że czasem brakuje jej w naszej codzienności.

Aby umożliwić zestawienie wielu perspektyw myślenia na temat kultury użytecznej i pomysłów na to, jak działając w kulturze pozwolić sobie na odpoczynek, program Forum budowany jest we współpracy z organizacjami reprezentującymi różne obszary życia społecznego.

Zespół programowy:
Ewelina Banaszek
Jakub Walczyk

Konsultacje programowe:
Anna Hryniewiecka, Justyna Makowska, Anna Mazur

Promocja: Marta Maciejewska
Identyfikacja wizualna: Ewa Hejnowicz na podstawie projektu Grzegorza Myćki


Zapisz sobie program w wersji graficznej:

PROGRAM.PNG

PROGRAM.PDF

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

____

Grafika składa się z ogromnej żarówki, której trzonek przypomina głowę. Obraz podzielony jest na dwie części – jedna pomarańczowa żarówka na czarnym tle, druga żarówka po przeciwnej stronie na białym tle. Odręczny napis: Włącznik! w kolorze pomarańczowym stanowi linię rozdzielającą.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej.


POZNAJ PROGRAM!

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants