ZAMEK Culture Centre

Konkurs SZTUKA KOCHANIA WIERSZA

Instytut Filologii Polskiej UAM i  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zapraszają studentów i licealistów do udziału w konkursie SZTUKA KOCHANIA WIERSZA na najbardziej twórczą interpretację wiersza Ewy Lipkiej: „Z listu (II)” [I jak tu popełnić samobójstwo Droga Pani] .

Formy interpretacji: eseje, pastisze, wariacje tekstowe i filmowe, inscenizacje i wszelkie formy nieoczywiste.
Nagroda główna Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM: 1000 zł

Finał konkursu (prezentacja prac nominowanych i zwycięskich) z udziałem Ewy Lipskiej odbędzie się podczas festiwalu Poznań Poetów w Centrum Kultury ZAMEK 19.05.2017


Prace należy nadsyłać na adres: dr Krzysztof Hoffmann, Collegium Maius, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań (z dopiskiem na kopercie „SZTUKA WIERSZA”).


PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Ze względu na zainteresowanie konkursem i jednoczesną niefortunność terminu nadsyłania prac informujemy, że zdecydowaliśmy się przedłużyć termin przesyłania interpretacji do 21 kwietnia 2017 roku (obowiązuje data stempla pocztowego).


informacje: www.polonistyka.amu.edu.pl
kontakt: sztukakochaniawiersza@gmail.com

REGULAMIN


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants