ZAMEK Culture Centre

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE <br/> warsztaty konkursowe

Kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z naszym zespołem badawczym oraz wezmą udział w cyklu szkoleń – WARSZTATY KONKURSOWE 2017.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: praca z różnymi grupami wiekowymi, budowanie relacji z uczestnikami projektu, edukacja muzealna przez sztukę współczesną, praca z osobami z niepełnosprawnościami, edukacja teatralna w ujęciu wielokulturowym oraz praca ze społecznością lokalną.

g. 10
Terapia relacyjna, czyli jak podmiotowo wspierać dzieci z zaburzeniami rozwoju.
(czas trwania: 4 godziny)

Podczas warsztatu omówimy podstawowe założenia terapii relacyjnej dzieci z zaburzeniami rozwoju, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyjaśniona i zaprezentowana na materiałach filmowych zostanie podstawowa strategia terapeutyczna wykorzystywana w tym ujęciu, tj. odzwierciedlanie. Wskazane zostaną powiązania między typowym rozwojem dziecka a przebiegiem procesu terapeutycznego. Wyróżnione zostaną te elementy, które są dla nich tożsame, dzięki czemu terapia relacyjna zyskuje cechy naturalności i subtelności, a jednocześnie – w wielu przypadkach – dużej skuteczności. Podkreślona zostanie również rola „oddziaływań systemowych”, czyli dedykowanych całej rodzinie dziecka, które są obecnie najintensywniej rozwijane przez wiodące ośrodki i organizacje terapeutyczne na świecie.

Prowadzenie: Paulina Gołaska – psycholożka, pedagożka specjalna. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi i ich rodzinami. Napisała i obroniła pracę doktorską dotyczącą szeroko rozumianej refleksyjności, czyli zdolności do rozumienia zachowań, jako przejawów życia wewnętrznego człowieka – jego emocji, pragnień, przekonań, intencji itp. Współpracuje z licznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia dla studentów, publikuje, poszukuje nowych rozwiązań w pracy z dziećmi z wyzwaniami i dzięki zewnętrznym środkom finansowym stara się wprowadzać je w życie. Pasjonatka poszerzania horyzontów i zdobywania nowych, inspirujących.


g. 15

Spotkanie z Innym – między kulturami. Teatr jako pomost.
(czas trwania: 4 godziny)


Warsztat Spotkanie z Innym – między kulturami. Teatr jako pomost to próba przyjrzenia się pracy teatralnej z grupami o odmiennej kulturze, często marginalizowanymi czy wykluczonymi. Teatr jako gra i zabawa kosmogeniczna, stwarzająca świat, zakładająca sprawczość i możliwość zmiany; teatr jako szukanie i potwierdzanie tożsamości; jako kreacja wymagająca decyzyjności i odpowiedzialności, a także teatr jako Spotkanie z Innymi ma stworzyć dialog społeczny, pomóc we wkluczeniu w kulturę i ułatwić do niej dostęp. Omówię tego typu pracę – jej potencjał i trudności – na przykładzie realizowanych przeze mnie projektów. Zmierzymy się też praktycznie z działaniami w grupie, korzystając z elementów dramy oraz z ćwiczeń i zadań teatralnych opartych na zabawie, wychodząc z założenia, że każdy jest inny, każdy ma własny bagaż doświadczeń i własną ekspresję, a poprzez swoją odmienność wnosi wartość w działanie zbiorowe.

Prowadzenie: Barbara Prądzyńska – aktorka, performerka, twórczyni i pedagożka teatralna, pracująca od ponad 20 lat w Polsce i za granicą. Współzałożycielka Fundacji Art Junction, zajmującej się projektami artystycznymi w kontekstach społecznych. Absolwentka Filologii Polskiej i Teatrologii na UAM w Poznaniu. Od lat zaangażowana w pracę artystyczną w kontekście społecznym m. in.: z mniejszościami etnicznymi, uchodźcami, migrantami romskimi, z więźniami i więźniarkami, dziećmi z rodzin zastępczych, dziećmi w szpitalach, dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami, w związku z przemocą wobec kobiet. Współzałożycielka Fundacji Art Junction (2015), zajmującej się projektami społeczno-kulturalno-artystycznymi w Polsce i na świecie. Autorka i redaktorka książki „Inny Meksyk. Opowieści zapatystów”, Bractwo Trojka 2014.

Events

Date
Categories
Participants