ZAMEK Culture Centre

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE <br/> warsztaty konkursowe

Kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z naszym zespołem badawczym oraz wezmą udział w cyklu szkoleń – WARSZTATY KONKURSOWE 2017.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: praca z różnymi grupami wiekowymi, budowanie relacji z uczestnikami projektu, edukacja muzealna przez sztukę współczesną, praca z osobami z niepełnosprawnościami, edukacja teatralna w ujęciu wielokulturowym oraz praca ze społecznością lokalną.

g. 10
Terapia relacyjna, czyli jak podmiotowo wspierać dzieci z zaburzeniami rozwoju.
(czas trwania: 4 godziny)

Podczas warsztatu omówimy podstawowe założenia terapii relacyjnej dzieci z zaburzeniami rozwoju, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyjaśniona i zaprezentowana na materiałach filmowych zostanie podstawowa strategia terapeutyczna wykorzystywana w tym ujęciu, tj. odzwierciedlanie. Wskazane zostaną powiązania między typowym rozwojem dziecka a przebiegiem procesu terapeutycznego. Wyróżnione zostaną te elementy, które są dla nich tożsame, dzięki czemu terapia relacyjna zyskuje cechy naturalności i subtelności, a jednocześnie – w wielu przypadkach – dużej skuteczności. Podkreślona zostanie również rola „oddziaływań systemowych”, czyli dedykowanych całej rodzinie dziecka, które są obecnie najintensywniej rozwijane przez wiodące ośrodki i organizacje terapeutyczne na świecie.

Prowadzenie: Paulina Gołaska – psycholożka, pedagożka specjalna. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi i ich rodzinami. Napisała i obroniła pracę doktorską dotyczącą szeroko rozumianej refleksyjności, czyli zdolności do rozumienia zachowań, jako przejawów życia wewnętrznego człowieka – jego emocji, pragnień, przekonań, intencji itp. Współpracuje z licznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia dla studentów, publikuje, poszukuje nowych rozwiązań w pracy z dziećmi z wyzwaniami i dzięki zewnętrznym środkom finansowym stara się wprowadzać je w życie. Pasjonatka poszerzania horyzontów i zdobywania nowych, inspirujących.


g. 15

Spotkanie z Innym – między kulturami. Teatr jako pomost.
(czas trwania: 4 godziny)


Warsztat Spotkanie z Innym – między kulturami. Teatr jako pomost to próba przyjrzenia się pracy teatralnej z grupami o odmiennej kulturze, często marginalizowanymi czy wykluczonymi. Teatr jako gra i zabawa kosmogeniczna, stwarzająca świat, zakładająca sprawczość i możliwość zmiany; teatr jako szukanie i potwierdzanie tożsamości; jako kreacja wymagająca decyzyjności i odpowiedzialności, a także teatr jako Spotkanie z Innymi ma stworzyć dialog społeczny, pomóc we wkluczeniu w kulturę i ułatwić do niej dostęp. Omówię tego typu pracę – jej potencjał i trudności – na przykładzie realizowanych przeze mnie projektów. Zmierzymy się też praktycznie z działaniami w grupie, korzystając z elementów dramy oraz z ćwiczeń i zadań teatralnych opartych na zabawie, wychodząc z założenia, że każdy jest inny, każdy ma własny bagaż doświadczeń i własną ekspresję, a poprzez swoją odmienność wnosi wartość w działanie zbiorowe.

Prowadzenie: Barbara Prądzyńska – aktorka, performerka, twórczyni i pedagożka teatralna, pracująca od ponad 20 lat w Polsce i za granicą. Współzałożycielka Fundacji Art Junction, zajmującej się projektami artystycznymi w kontekstach społecznych. Absolwentka Filologii Polskiej i Teatrologii na UAM w Poznaniu. Od lat zaangażowana w pracę artystyczną w kontekście społecznym m. in.: z mniejszościami etnicznymi, uchodźcami, migrantami romskimi, z więźniami i więźniarkami, dziećmi z rodzin zastępczych, dziećmi w szpitalach, dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami, w związku z przemocą wobec kobiet. Współzałożycielka Fundacji Art Junction (2015), zajmującej się projektami społeczno-kulturalno-artystycznymi w Polsce i na świecie. Autorka i redaktorka książki „Inny Meksyk. Opowieści zapatystów”, Bractwo Trojka 2014.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants