ZAMEK Culture Centre

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU / „Mikołaj Kopernik a astronomia poznańska”

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika skłania do przypomnienia sylwetki wielkiego astronoma, jego genialnego dzieła, rangi jego osiągnięć naukowych. Podkreślenia jego dokonań, mających wpływ na rozwój poglądów na budowę świata, rozwój astronomii globalnej, w tym polskiej ze szczególnym spojrzeniem na astronomię poznańską.

Osiągnięcia Kopernika w odniesieniu do teorii astronomów starożytnych, w tym powszechnie uznawanej przez ok. 1,5 tysiąca lat teorii Ptolemeusza, będą osią wykładu. Podczas spotkania poznamy także losy teorii heliocentrycznej Kopernika w kolejnych wiekach oraz główne idee jego dzieła „O obrotach”. Egzemplarz pierwszego wydania można oglądać na zamkowej wystawie „Nie to niebo”. Druga część wykładu będzie dotyczyć astronomii polskiej, w szczególności poznańskiej. Przypomniana zostanie sylwetka ks. Józefa Rogalińskiego i jego dzieła w zakresie rozwoju nauk przyrodniczych, w tym astronomii w Poznaniu. Wykład będzie okazją do zapoznania się z działalnością Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego, z jego pozycją naukową na tle astronomii krajowej, europejskiej i światowej. Usłyszymy o prowadzonych obecnie tam pracach badawczych.  

prof. dr hab. Edwin Wnuk – astronom, profesor nauk fizycznych, specjalista w dziedzinie mechaniki nieba. Obecnie jest profesorem seniorem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1996‒2016 był jego dyrektorem. Pracuje także na etacie eksperta w Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Komitetu Astronomii PAN oraz Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W latach 2007‒2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jest autorem licznych opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, a także popularyzatorem nauki, autorem m.in. tomu „Planeta Ziemia” wydanego w ramach „Wielkiej encyklopedia geografii świata” (1995).

_____

W 2023 roku tematem przewodnim wykładów jest „Wszechświat i materia”, będący nawiązaniem do wystawy „Nie to niebo”, która prezentowana jest w CK ZAMEK w terminie 4.03–2.07.2023 roku.

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku to cykliczne, otwarte spotkania przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Wykłady organizują wspólnie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury ZAMEK, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

_____

Grafika przedstawia zdjęcie Zamku ujęte w obły geometryczny kształt. Wewnątrz kształtu, na fotografię, nałożono granatowy filtr. Z kolei tło poza nią jest intensywnie pomarańczowe. W górnym prawym rogu napisano: UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU, na fotografii znajduje się treść WSZECHŚWIAT I MATERIA, a w lewym dolnym rogu data 28.06.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants