ZAMEK Culture Centre

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU / „Posnania" i inne planetoidy, czyli Wielkopolska w kosmosie

prof. dr hab. Tadeusz Michałowski - 

Pierwsza planetoida została odkryta w Obserwatorium w Palermo 1 stycznia 1801 roku i otrzymała nazwę Ceres oraz numer 1. Krąży ona wokół Słońca pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Obecnie znamy już ponad milion takich ciał o średnicach od około 1000 km (Ceres) do kilku metrów, w przypadku tych najmniejszych. Liczba rozpoznanych planetoid cały czas rośnie, a największe tempo ich odkrywania ma miejsce obecnie – w okresie po 2000 roku.

Na wykładzie przedstawiona zostanie krótka historia odkrywania planetoid, ich nazewnictwa oraz okoliczności odkrycia w Poznaniu, w dniu 22 września 1949 roku, planetoidy 1572 Posnania. Jest to jedyny w Polsce przypadek, że planetoida nosi nazwę związaną z miejscem odkrycia. Zostaną również zaprezentowane wyniki badań tej planetoidy prowadzone współcześnie w Instytucie Obserwatorium Astronomicznym UAM. Posnania nie jest jedyną wielkopolską nazwą planetoidy. Kilkanaście z nich zostało nazwane nazwiskami astronomów pracujących obecnie lub w przeszłości w Obserwatorium w Poznaniu.

---

Grafika przedstawia historyczne zdjęcie Zamku Cesarskiego w Poznaniu, umieszczone w ramce o nieregularnych kształtach i kontrastującym, jasnym kolorze. Na górze widnieje napis UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU. 

prof. dr hab. Tadeusz Michałowski – astronom, profesor nauk fizycznych, specjalista w zakresie astrofizyki. Był pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadził wykłady m.in. z fizyki planetoid oraz astronomii pozagalaktycznej i kosmologii. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Prowadził badania nad fizyczną budową planetoid na podstawie zmian ich jasności, określając kształt planetoid, właściwości ich powierzchni oraz orientację ich osi rotacji i okresów rotacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W uznaniu jego dorobku decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej jedną z planetoid nazwano (7747) Michałowski.

 W 2023 roku tematem przewodnim wykładów jest „Wszechświat i materia”, będący nawiązaniem do wystawy „Nie to niebo”, która prezentowana jest w CK ZAMEK w terminie 4.03–2.07.2023 roku. 

---

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku to cykliczne, otwarte spotkania przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Wykłady organizują wspólnie: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury ZAMEK, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants