ZAMEK Culture Centre

KONTEKSTY. Katarzyna Słuchocka ‒ malarstwo

KONTEKSTY                                                                
Katarzyna Słuchocka (malarstwo)

wernisaż: 14.12.2016, g. 18                                                                                                      
wystawa czynna: 15.12.2016-7.01.2017

Wykorzystanie i zespolenie w kompozycję malarską cech kontekstu architektonicznego, stanowiącego główny temat, 
a pokazanie go w aspekcie analizy jakości przestrzeni i jej oddziaływania na człowieka prowadzi do zgłębiania problemu powiązania malarstwa z architekturą, zmierzającego nie do dekoratorstwa, lecz kontynuacji czystego procesu tworzenia z przesłaniem. Korespondencja form architektonicznych z przedstawieniem malarskim, zmierzająca w kierunku poszukiwania wspólnego mianownika, prowadzi w stronę sensorycznych treści. To zaś implikuje spojrzenie na architekturę i czystą sztukę 
z nieco innej strony, stwarzając obszar na którym spotyka się technika z emocjami. 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants