ZAMEK Culture Centre

PIKSEL – KONTRAPUNKT MITOLOGIA RZECZYWISTOŚCI. Grzegorz Dobiesław Mazurek

Wernisaż: 13.04., g. 18  / Galeria Sztuki Współczesnej "Profil"
                                                      
Wystawa czynna do 7 maja 2016

Twórczość Grzegorza Mazurka mieści się w szerokim postmodernistycznym nurcie  przełomu XX i XXI wieku. Jego prace graficzne cechuje: perfekcja warsztatowa 
i wyrafinowanie formalne. Tematem są ludzie i świat wartości humanistycznych.                    
W swych pracach łączy doświadczenia tradycyjnej grafiki warsztatowej, – z której wyrósł - z nowymi możliwościami grafiki komputerowej, – która jest aktualnie warsztatem jego pracy. Odejście od specyficznej dla niego techniki linorytu punktowego do bliskiej jej w sensie formalnym grafiki pikselowej, nie jest - w jego wypadku - prostą zamianą narzędzia, lecz zasadniczą zmianą paradygmatu: przejściem z pozycji „cywilizacji druku” na pozycje „cywilizacji audio-wizualnej”.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants