ZAMEK Culture Centre

ICH. Michał Szlaga

ICH - Michał Szlaga

wystawa z cyklu “non-fiction"
kuratorka: Dorota Walentynowicz

3.12.2016-8.01.2017
wernisaż wystawy: 2.12.2016 (piątek) | g. 19

Michał Szlaga fotografuje Polskę i przede wszystkim Polaków: stoczniowców, górników, prostytutki, żołnierzy, księży, harcerzy, polityków ‒ ludzkie legendy i ludzkie ruiny. Fotografuje także artystów i artystki. W ostatnich latach był świadkiem, dokumentatorem, ale także współtwórcą wielu głośnych akcji artystycznych.

Kiedy Paweł Althamer przebrany za Koziołka Matołka przemierzał ulice San Paolo ‒ to Szlaga robił zdjęcia.

Kiedy Honorata Martin zanurzała się zimą w lodowatej rzece ‒ to Szlaga robił zdjęcia.

Kiedy Piotr Uklański pozował jako male hero na Greenpoincie ‒ to Szlaga robił zdjęcia.

Kiedy Jerzy Bohdan Szumczyk pod osłoną nocy wystawiał nielegalnie rzeźbę „Komm, Frau” ‒  to Szlaga robił zdjęcia. 

Wystawa w Galerii Fotografii pf stanowi swoisty przegląd fotografii, które Michał Szlaga stworzył dla innych artystów. Fotografie te w rozmaity sposób funkcjonują w obiegu obrazów ‒ bądź jako autonomiczne dzieła sztuki, bądź jako ilustracje prasowe ‒ w zależności od umiejscowienia odgrywając odmienne role w procesie kreowania znaczeń. Zestawienie ze sobą tak wielu różnych realizacji uwypukla oryginalny styl Michała Szlagi, który na każdej z fotografii zostawia własny ślad. Za wieloma „ich”, kryje się jedno „ja” (niem.: „Ich”).

__

Wystawa z cyklu „non-fiction”, który stawia pytanie o wiarygodność obrazu fotograficznego jako dokumentu. Rozpoczynając od analizy środków fotograficznych, poprzez pytanie o ekonomię znaczeń, aż po kwestię hierarchii społecznych, cykl „non-fiction” sytuuje obraz fotograficzny w relacji do zjawisk naturalnych, jak i kulturowych.

„Fotografia nie jest jedynie medium, które donosi o stanie świata ‒ nie jest też jedynie estetyczną transformacją świata. Jest ona konkretnym aktem ujawnienia, w którym nieskończone możliwości opowiedzenia prawdy wynikają właśnie z zaprzeczenia, zakłócenia, rozbicia własnej tożsamości”. (John Roberts „Photography and its Violations“).

Niniejszy cykl oparty jest na pozorach: prezentowane są tu fotografie, które zaprzeczają własnej obiektywności, w których dominuje auto-destabilizujący charakter. Dobór prac odbywał się według klucza formalnego, uzależniając przepływ znaczeń od kontekstu prezentacji.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants