ZAMEK Culture Centre

ECLIPSER. Agnieszka Brzeżańska, Michael Part

„Eclipser” to wystawa fotografii półprzezroczystych. Jej tematem jest światło przebijające przez naturalne ‒ organiczne i nieorganiczne ‒ przesłony, zamknięte w ramie obrazu. Prezentowane na wystawie prace są formalistyczne w warstwie wizualnej ‒ źródłem ich potencjału narracyjnego jest sama materia, z której zostały stworzone.

Agnieszka Brzeżańska ‒ powszechnie uznana jako malarka, tworzy ulotne abstrakcje odnoszące się do zjawisk naturalnych i kosmicznych. W cyklu fotografii „Honomeia” przygląda się kształtom, jakie tworzą pod mikroskopem grudki ziemi zebranej z różnych miejsc. Powstają w ten sposób formy jednocześnie abstrakcyjne i realistyczne, tworzące obraz życiodajnej, płynnej materii, wypełnionej pęcherzykami światła i cienia. 

Michael Part ‒ uprawia wizualną alchemię. Wykorzystuje zieleń malachitową, której intensywna barwa, historycznie utożsamiana z wydobyciem rudy srebra, w pracach Parta zostaje użyta jako barwnik chemiczny. Za pomocą artysta tworzy kinematograficzny spektakl wyświetlany na przezroczach. Podczas ekspozycji slajdy poddawane są procesowi naświetlenia, a intensywność ich barwy zmienia się w czasie trwania wystawy. Part eksperymentuje z materią, poddając ją rozmaitym procesom chemicznym, dekonstruując tym samym pojęcie obrazu fotograficznego.

___


Wystawa z cyklu „non-fiction”, które stawia pytanie o wiarygodność obrazu fotograficznego jako dokumentu. Rozpoczynając od analizy środków fotograficznych, poprzez pytanie o ekonomię znaczeń, aż po kwestię hierarchii społecznych, cykl „non-fiction” sytuuje obraz fotograficzny w relacji do zjawisk naturalnych, jak i kulturowych.

„Fotografia nie jest jedynie medium, które donosi o stanie świata ‒ nie jest też jedynie estetyczną transformacją świata. Jest ona konkretnym aktem ujawnienia, w którym nieskończone możliwości opowiedzenia prawdy wynikają właśnie z zaprzeczenia, zakłócenia, rozbicia własnej tożsamości”. 
(John Roberts „Photography and its Violations“)

Niniejszy cykl oparty jest na pozorach: prezentowane są tu fotografie, które zaprzeczają własnej obiektywności, w których dominuje auto-destabilizujący charakter. Dobór prac odbywał się według klucza formalnego, uzależniając przepływ znaczeń od kontekstu prezentacji.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants