ZAMEK Culture Centre

WŁĄCZNIK SPOŁECZNO-TERAPEUTYCZNY

Proponujemy Wam trzy bloki tematyczne, które wzajemnie się przenikają i dopełniają. Podział na bloki ma ułatwić odszukanie szczególnie interesujących Was aktywności podczas Forum. W prezentacjach, panelach dyskusyjnych i podczas warsztatów przedstawimy głosy osób reprezentujących różnorodne grupy społeczne, wiekowe, kulturowe i etniczne, w tym osób z niepełnosprawnościami i doświadczających kryzysu bezdomności

_____

Grafika składa się z ogromnej żarówki, której trzonek przypomina głowę. W środku żarówki – żarnik w kolorze czerwonym oraz niebieskim, bańka w kształcie gruszki w dwóch miejscach jest lekko pokolorowana na czerwono i niebiesko. Trzonek ma jedno oko na środku, nos i usta po obu stronach. Z ust wydają się wychodzić słowa: Międzynarodowe Forum Kultury Zaangażowanej, z jednej strony po polsku, z drugiej po angielsku. Na górze odręcznie napisane słowa: „Włącznik!” oraz „Switch on!. Pod spodem: „Włącznik Społeczno-Terapeutyczny” oraz w języku angielskim: „in Society and in Therapy”.

 

WYDARZENIA

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants