ZAMEK Culture Centre

Workshop in Polish

Warsztat w języku polskim

Zapisy: 

FORMULARZ

„Kiedy opowiadamy te historie, jednocześnie przywołujemy kulturowe doświadczenie przeszłości i odtwarzamy je w sposób kształtujący i konstruujący doświadczenie dzieci, do których mówimy” – Maria Tatar

Warsztat przybliża wybrane metody pracy/współpracy, które jako artystka i edukatorka wykorzystuję podczas spotkań z dziećmi i z dorosłymi. Wszystkie wynikają z mojej praktyki współpracy z osobami z doświadczeniem migranckim i uchodźczym i/lub niemówiącymi po polsku, a ich celem jest oswajanie tego, co nieznane, ćwiczenie empatycznej postawy osoby prowadzącej, rozpoznawanie potrzeb i podążanie za dynamiką grupy/uczestniczek i uczestników. W sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych i wrażliwych wszystko może pójść przecież inaczej niż zaplanowałyśmy! Dlatego przyjrzymy się nieoczywistym i wyzwalającym metodom, takim jak: nieprofesjonalne tłumaczenie, popełnianie błędów i czerpanie inspiracji płynących z pomyłek, wspólne i aktywne czytanie na głos/y, przepisywanie i reinterpretacje, zmiany kontekstów i znaczeń, artystyczne manipulacje na rzecz zmiany/empatii/dostępności. Wspólnie zastanowimy się które historie/herstorie chcemy dziś opowiadać, a także czego najbardziej potrzebujemy, by to zrobić. Podczas warsztatów spróbujemy zmierzyć się ze stereotypami i własnymi przyzwyczajeniami, by rozpocząć proces odzyskiwania opowiadanych przez nas historii/bajek – odzyskiwania kontroli, wpływu i sprawczości.

Warsztat odbędzie się w języku polskim. 

 

PAMELA BOŻEK – doktorantka ASP w Krakowie, we współpracy z promotorkami dr hab. Iwoną Demko i dr Krzysztofem Wodiczko finalizuje rozprawę doktorską pt.: „Z ziemi polskiej do Polski. Praktyki postartystyczne na rzecz wspólnoty, troski i ekonomicznego wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym”, która ma charakter zbioru/podręcznika etycznych praktyk postartystycznych na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim w Polsce. Jako artystka od 2018 roku realizuje działania wspólnotowe i projekty o charakterze uczestniczącym we współpracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, w tym z dziećmi i kobietami przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców (Ośrodek dla Cudzoziemców w Łukowie, w Warszawie-Targówku, w Grupie). Od marca 2022 roku prowadzi miejsce „Słoń” – w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, od kwietnia do chwili obecnej we współpracy z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych i Wolskim Centrum Kultury. „Słoń” powstał z myślą o osobach uchodźczych z Ukrainy, ale jest też miejscem wielokulturowych spotkań lokalnych, sąsiedzkiej wymiany i oswajania. Wolontariuszka Grupy Granica. W 2019 roku otrzymała Stypendium im. Bogny Olszewskiej przyznawane przez Fundację Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za działania na rzecz dostępności sztuki współczesnej dla osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym.

_____

Grafika składa się z ogromnej żarówki, której trzonek przypomina głowę. W środku żarówki – żarnik w kolorze fioletowym, bańka w kształcie gruszki w dwóch miejscach jest lekko pokolorowana na czerwono i niebiesko. Trzonek ma jedno oko na środku, nos i usta po obu stronach. Z ust wydają się wychodzić słowa: Międzynarodowe Forum Kultury Zaangażowanej, z jednej strony po polsku, z drugiej po angielsku. Na górze odręcznie napisane słowa: „Włącznik!” oraz „Switch on!. Pod spodem: „Włącznik Wielokulturowy” oraz w języku angielskim: „Via Cultures”.

 


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants