ZAMEK Culture Centre

WYSTAWA DLA DOMU - Oprowadzanie kuratorskie

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy z jej kuratorką, Natalią Łojek, która opowie szczegółowo o prezentowanych pracach.

Wystawę można zwiedzać także samodzielnie w dniach 23 listopada – 2 grudnia w godz. 12-20, oraz 3 grudnia w godz. 12-14. Wstęp wolny.

Na Wystawie dla Domu można zobaczyć prace podarowane Fundacji Dom Autysty przez artystów z Poznania i innych polskich miast, które będą licytowane podczas charytatywnej Aukcji dla Domu 3 grudnia o godz. 16. Jako pierwszy licytowany będzie obraz Michała Kaczmarka, nastolatka z autyzmem, ucznia Ośrodka im. Tylewicza. Praca powstała podczas warsztatów w ramach projektu „Galeria Dom”, prowadzonych przez Joannę Imielską, poznańską artystkę, profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Obok można oglądać dzieła, które przekazali uznani artyści z Poznania, m.in. Anna Tyczyńska, Joanna Imielska, Grzegorz Myćka, Noriaki, Honza Zamojski, Szymon Szymankiewicz. Są także prace znanych artystów spoza Poznania: Ewy Kuryluk, Doroty Buczkowskiej czy Grzegorza Klimka. Jest też wiele prac artystów młodego pokolenia, głównie absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wystawa w prestiżowych salach CK Zamek zwraca uwagę na problematykę autyzmu i na potencjał twórczy osób z autyzmem. Wzmacnia także ich poczucie własnej wartości.

Projekt „Galeria Dom 2. Edukacja artystyczna i włączenie społeczne osób z autyzmem" jest dofinansowany z budżetu Miasta Poznania. Partnerami projektu są Centrum Kultury Poznania Zamek oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants