ZAMEK Culture Centre

Bezpłatne korepetycje dla ukraińskich dzieci \z klas 4-8 szkoły podstawowej /Приватнi уроки для дiтей iз Украïни до початкової школи (4-8 класи)

Fundacja Obywatelki.pl realizuje zadanie publiczne „Korepetycje – zajęcia integracyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”, które jest w 100% finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

W okresie 10.11‒31.12.2022 r. Fundacja organizuje korepetycje z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, fizyka i chemia. Zajęcia odbywają się w centrum Poznania, w Szkolnym Centrum Języków Obcych KONTAKT pod adresem: plac Bernardyński 1a/1.

Korepetycje są bezpłatne dla dzieci ukraińskich z klas 4-8 szkoły podstawowej, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi odbywającymi się w tym kraju. Korepetycje skierowane są także do obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z najbliższymi w związku z działaniami wojennymi.

Z korepetycji może skorzystać 35 ukraińskich dzieci, łącznie przewidzianych będzie 180 godzin edukacyjnych. 


Aby zapisać dziecko na korepetycje prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

http://obywatelki.pl/category/projekty/

---

Фонд Obywatelki.pl реалізує громадське завдання "Репетиторство - інтеграція та позашкільна діяльність для дітей та молоді з України", яке на 100% профінансоване за рахунок коштів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

У період з 10 листопада по 31 грудня 2022 року Фонд організовує репетиторство з наступних предметів: польська мова, англійська мова, математика, фізика та хімія.

Заняття проходять у центрі Познані, у Школі КОНТАКТ Центр Іноземних мов (Szkoła KONTAKT Centrum Języków Obcych) за адресою: площа Бернардинська, 1а/1 (plac Bernardyński 1a/1).

Репетиторство є безкоштовним для українських дітей 4-8 класів початкової школи, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, а також для громадян України з Картою Поляка, які прибули на територію Республіки Польща разом з найближчими родичами у зв'язку з військовими діями.
Приватними уроками можуть скористатися 35 українських дітей, загалом буде проведено 180 навчальних годин.

Щоб записати дитину на репетиторство, заповніть, будь ласка, наступну анкету: http://obywatelki.pl/category/projekty/

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants