ZAMEK Culture Centre

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE – warsztaty konkursowe

Kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE.
Autorki i Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z naszym zespołem badawczym oraz wezmą udział w cyklu szkoleń – WARSZTATY KONKURSOWE 2017.


Obejmie on następujące obszary tematyczne: praca z różnymi grupami wiekowymi, budowanie relacji z uczestnikami projektu, edukacja muzealna przez sztukę współczesną, praca z osobami z niepełnosprawnościami, edukacja teatralna w ujęciu wielokulturowym oraz praca ze społecznością lokalną.


 
8.04. g. 10 | Sala Prób

Na styku. Metody budowania projektów łączących grupy i pokolenia.

Chcesz pracować z przedstawicielami różnych grup wiekowych, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Sprawdź, w jaki sposób dotrzeć do ludzi i zachęcić ich do wspólnego działania. W ramach warsztatu przyjrzymy się inspirującym projektom międzypokoleniowym i międzygrupowym. Spróbujemy rozłożyć je na czynniki pierwsze, wskazać ważne obszary ich realizacji, a także określić zasady, które sprzyjają pracy w zróżnicowanych zespołach. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję do generowania i konsultowania swoich pomysłów na działania międzypokoleniowe.
Podczas warsztatów spróbujemy odpowiedzieć na poniższe pytania: jak zbudować projekt atrakcyjny dla przedstawicieli różnych grup? w jaki sposób zachęcić ludzi reprezentujących różne środowiska i pokolenia do wspólnego działania? jak wspólnie zrealizować ciekawe działanie z zakresu animacji społeczno-kulturowej?


Prowadzenie: Katarzyna Wala – badaczka jakościowa, animatorka kultury, doktorantka etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2013 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych; wspiera tworzenie lokalnych partnerstw; prowadzi badania jakościowe, w tym diagnozy i konsultacje społeczne; koordynuje projekty badawczo-animacyjne. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach w metodologii Design Thinking, Sprint Design.
 

g. 15
„Z”, a nie „DLA”. Miejsce i rola uczestników w projekcie. Warsztat. Co to znaczy „uczestniczyć w kulturze”?


Krótki warsztat o tym, jak budować relację z odbiorcami realizowanych przez nas działań, włączać ich do naszych aktywności i tworzyć trwałą wspólnotę. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, czym jest jakościowy rozwój publiczności, jak pracować z otoczeniem i w którym momencie kończy się projekt? Warsztatowo spróbujemy naszkicować możliwe formy aktywizowania osób, do których skierowany jest nasz projekt.


Prowadzenie: Bartek Lis – socjolog, doktor nauk społecznych, animator kultury, badacz, nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturowej we wrocławskiej SKIBIE (szkoła animatorów kultury). Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław, trener audience development współpracujący z Fundacją Impact.Events

Date
Categories
Participants