ZAMEK Culture Centre

1956-2022. Miejsca. Wspólne. | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina".

strona wydarzenia

Harmonogram całodniowego wydarzenia:

g. 12 | Prelekcja „Za wolność, prawo i chleb. Opowieść o Poznańskim Czerwcu w języku ukraińskim”
prowadzenie: Igor Ksenicz
Scena Nowa

g. 12.45 | Zwiedzanie Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 r.
dostępne tłumaczenie na język ukraiński, obowiązują zapisy:
istasiak@poznajsasiada.org lub 608 705 289
Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
ul. Św. Marcin 80/82 (Zamek)

g. 17 | Spektakl "MY TU", reż. Martyna Strychalska
na podstawie prac nadesłanych na konkurs literacki „Mój pierwszy i sto pierwszy dzień w Polsce"
Scena Nowa

g. 18 | Wręczenie nagród i dyskusja z laureatami konkursu "Mój pierwszy i sto pierwszy dzień w Polsce"
Scena Nowa

g. 19 | Koncert bandurzystek Inny Szeremet i Anny Czumaczenko
Scena Nowa


Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Dofinansowano ze środków: Urząd Miasta Poznania, DPWS

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants