ZAMEK Culture Centre

Konferencja KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI

 

Podczas drugiej edycji konferencji, zamierzamy ponownie spojrzeć na społeczno-kulturowe rezultaty transformacji ustrojowej, jaka dokonała się minionym ćwierćwieczu. Podjąć również próbę weryfikacji dotychczasowych teorii na temat przemian ustrojowych w Polsce, innych słowiańskich krajach Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego oraz literackiej reprezentacji transformacji w świetle programowego zwrotu ku pamięci narodowej.

 

 Na obszarze Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego od dekady obserwujemy narastającą popularność argumentacji zakorzenionej w narodowych tradycjach. Narracje te eksponują odrębny, narodowy paradygmat kulturowy i wskazują na konieczność obrony ekskluzywnego interesu. Towarzyszy im programowy zwrot ku pamięci narodowej i ku narodowej tradycji.

Czy zjawiska te – mające swoje odpowiedniki na obszarze Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii, w USA i w Rosji – sygnalizują radykalne zerwanie dotychczasowej historii, czy tylko jej rekonfigurację? Transformacyjna opowieść – o pożytkach z łączenia się państw europejskich, o przewadze wolnego rynku i liberalizmu nad innymi strategiami rozwoju, o wartościach kultury globalnej – dominowała w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Czy jej potencjał uległ wyczerpaniu? Czy można zauważyć znaki alternatywnej, potransformacyjnej wersji historii?

 

 

POLSKI BILANS TRANSFORMACJI

g. 10 - 11.30
EDWIN BENDYK, "Powrót próżni socjologicznej i kontr-społeczeństwo"
KRZYSZTOF PODEMSKI, "Dyskurs zmiany w exposé polskich premierów 1989-2016"
ADAM LESZCZYŃSKI, "Koncepcje modernizacji gospodarczej w III RP: od liberalizmu do interwencjonizmu państwowego?"


g. 11.30 – 12.15

Dyskusja

g. 12.30 – 13.30
Przerwa obiadowa

g. 13.30 – 14.30
TOMASZ ZARYCKI, "Retradycjonalizacja jako relegitymizacja: narracje narodowe jako odpowiedź na kryzys tradycyjnych dyskursów neoliberalnych"
JAN SOWA, "Kapitalistyczna demodernizacja. Nowa dynamika relacji centro-peryferyjnych w dobie neoliberalnej globalizacji"

g.14.30 – 15
Dyskusja

Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej i Zakład Antropologii Literatury UAM


Events

Date
Categories
Participants