ZAMEK Culture Centre

Konferencja KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI

 

Podczas drugiej edycji konferencji, zamierzamy ponownie spojrzeć na społeczno-kulturowe rezultaty transformacji ustrojowej, jaka dokonała się minionym ćwierćwieczu. Podjąć również próbę weryfikacji dotychczasowych teorii na temat przemian ustrojowych w Polsce, innych słowiańskich krajach Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego oraz literackiej reprezentacji transformacji w świetle programowego zwrotu ku pamięci narodowej.

 

 Na obszarze Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego od dekady obserwujemy narastającą popularność argumentacji zakorzenionej w narodowych tradycjach. Narracje te eksponują odrębny, narodowy paradygmat kulturowy i wskazują na konieczność obrony ekskluzywnego interesu. Towarzyszy im programowy zwrot ku pamięci narodowej i ku narodowej tradycji.

Czy zjawiska te – mające swoje odpowiedniki na obszarze Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii, w USA i w Rosji – sygnalizują radykalne zerwanie dotychczasowej historii, czy tylko jej rekonfigurację? Transformacyjna opowieść – o pożytkach z łączenia się państw europejskich, o przewadze wolnego rynku i liberalizmu nad innymi strategiami rozwoju, o wartościach kultury globalnej – dominowała w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Czy jej potencjał uległ wyczerpaniu? Czy można zauważyć znaki alternatywnej, potransformacyjnej wersji historii?

 

 

POLSKI BILANS TRANSFORMACJI

g. 10 - 11.30
EDWIN BENDYK, "Powrót próżni socjologicznej i kontr-społeczeństwo"
KRZYSZTOF PODEMSKI, "Dyskurs zmiany w exposé polskich premierów 1989-2016"
ADAM LESZCZYŃSKI, "Koncepcje modernizacji gospodarczej w III RP: od liberalizmu do interwencjonizmu państwowego?"


g. 11.30 – 12.15

Dyskusja

g. 12.30 – 13.30
Przerwa obiadowa

g. 13.30 – 14.30
TOMASZ ZARYCKI, "Retradycjonalizacja jako relegitymizacja: narracje narodowe jako odpowiedź na kryzys tradycyjnych dyskursów neoliberalnych"
JAN SOWA, "Kapitalistyczna demodernizacja. Nowa dynamika relacji centro-peryferyjnych w dobie neoliberalnej globalizacji"

g.14.30 – 15
Dyskusja

Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej i Zakład Antropologii Literatury UAM


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants