ZAMEK Culture Centre

ZAMEK CZYTA: TŁUMACZ U STERU / Spotkanie z Maciejem Świerkockim, autorem „Łodzi Ulissesa” oraz nowego przekładu słynnej odysei Jamesa Joyce'a (Wydawnictwo Officyna)


prowadzenie: Ewa Rajewska i Izabela Sobczak

Spotkanie transmitowane także na Facebooku CK ZAMEK i Zamek Czyta.

Z Maciejem Świerkockim –  tłumaczem literackim, scenarzystą, pisarzem i krytykiem będziemy rozmawiać o jego siedmiu latach i osiemnastu godzinach z Jamesem Joyce'em, podziwie i przerażeniu, udręce i ekstazie, wybitnych poprzednikach, wyborach translatorskich i życiowych.
Maciej Świerkocki: „Od premiery najważniejszego dokonania Joyce’a mija w 2022 roku sto lat. Jak przystało na arcydzieło, Ulisses obrósł w tym czasie wielką legendą. Mówi się o nim, że to majstersztyk literackiego modernizmu, najdoskonalsza artystycznie powieść, jaką kiedykolwiek napisano, najtrudniejsza w lekturze (i przekładzie) książka świata, księga ksiąg, zawierająca całą wiedzę ludzkości, powieść z kluczem albo powieść szyfr, kryjąca tajemne treści. Niektórzy komentatorzy twierdzą nawet, że literatura przed tym utworem i po nim to dwa odrębne światy.  Ulissesa ustawiono więc na piedestale i koturnach, do wtóru łatwo wpadających w ucho opinii o jego elitaryzmie, dlatego wciąż otacza go sława utworu wybitnie nieprzystępnego językowo i erudycyjnie. Owszem, niesie on i takie filozoficzno-dyskursywne cechy czy wartości, jest jednak dziełem otwartym, wielowarstwowym, które da się odbierać również jako realistyczną, tragikomiczną opowieść o zwykłym ludzkim losie, zrozumiałą pod każdą szerokością geograficzną”.

Ewa Rajewska – przekładoznawczyni, tłumaczka literacka z języka angielskiego, redaktorka naukowa przekładów z dziedziny humanistyki. Profesor uczelni w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje specjalnością przekładową na polonistycznych studiach magisterskich: www.przekladowa.amu.edu.pl<http://www.przekladowa.amu.edu.pl>. Autorka monografii o twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej („Domysł portretu”, 2016) oraz Stanisława Barańczaka („Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz”, 2007). Tłumaczyła m.in. Hanifa Kureishi, Alana Bennetta, D.J. Enrighta, Kennetha Burke’a, Tan Twan Enga, Joan Aiken, Lauren Child i Ewę Stachniak. Członkini redakcji pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Przewodnicząca zarządu Oddziału Zachodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Izabela Sobczak – adeptka przekładu literackiego i naukowego, doktorantka literaturoznawstwa związana z Zakładem Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Laureatka programu mentoringowego „Translatorium”, firmowanego przez Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury – jej mentorem jest nie kto inny, jak Maciej Świerkocki; beneficjentka programu NAWA STER „AMU International Compass”, w ramach którego jesienią odbędzie trzymiesięczny staż naukowy w University of Maryland (USA). Interesuje się literaturą modernistyczną, współczesną literaturą kobiecą, teorią literatury i teorią przekładu. Publikowała m.in. na łamach „Przekładańca. A Journal of Translation Studies”, „Forum Poetyki”, „Rocznika Komparatystycznego”.
---
Fotografia książki leżącej na białym blacie. Okładka ma jasnofioletowe tło. Ciemniejszymi, ciemnofioletowymi i bardzo dużymi literami napisany jest tytuł książki „Ulisses”, mniejszymi – nazwisko autora, tłumacza przekładu oraz nazwa wydawnictwa.

Buy ticket TICKET

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants