ZAMEK Culture Centre

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE \ Spotkanie z Arturem Rozenem


Zapraszamy na spotkanie z Arturem Rozenem, które będzie wprowadzeniem do jego projektu "Urbanocen
– dystopia obszaru wspólnego".

Swoją rezydencję w lutym rozpoczyna Artur Rozen. Celem jego pobytu w Zamku jest zapoznanie się z historią Poznańskiego Okręgu Przemysłowego oraz jego ewolucją od czasów rewolucji przemysłowej do czasów współczesnych. Zakłady Cegielskiego, Stomil-Poznań, Herbapol, Telkom-Teletra, ZNTK Poznań oraz inne, to historia rozwoju nie tylko polskiej ale i światowej myśli technicznej i badawczej. Ich rozwój niósł za sobą rozrost architektury funkcjonalnej, od skromnych manufaktur po masywną infrastrukturę fabryczną, która stworzyła jedno z najprężniej działających ośrodków przemysłowych w Polsce. Korelacja między rozwojem technologii, a wpływem ludzkiej aktywności na środowisko naturalne jest nieustannym tańcem pomiędzy postępem, a potrzebą życia w zbalansowanym środowisku. Rezydencja zakończy się wystawą. 

Na spotkaniu 10 lutego artysta opowie o tym i o poprzednich projektach. 

fot. Agnieszka Grodzińska
--
Na zdjęciu znajduje się artysta - Artur Rozen - w pracowni. Siedzi przy stole, na którym widać materiały z którymi pracuje, za nim także stoją fragmenty tektury i papierów. Artysta patrzy w stronę widza, choć jego twarz ujęta jest w półprofilu. Palcem lewej ręki dotyka czubka swojego nosa, w prawej natomiast trzyma papierosa.
--
Ze względu na bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych oraz pracowników Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ustala szczególne zasady udziału w wydarzeniach odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach CK ZAMEK, w szczególności: seansach filmowych, koncertach, spektaklach, spotkaniach i warsztatach. Aby wziąć udział w wymienionych wydarzeniach, osoby, które ukończyły 12 rok życia, zobowiązane są okazać przy wejściu do sal, w których odbywać się będą wydarzenia, Unijny Certyfikat Covid – elektroniczny dowód na to, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19, posiada negatywny wynik testu COVID-19, została zaszczepiona przeciwko COVID-19 (lub inne dokumenty potwierdzające powyżej określone stany). Niniejsze zasady obowiązują dla wydarzeń odbywających się od 6 grudnia 2021 roku (na które bilety można kupić począwszy od 1 grudnia 2021), aż do odwołania.

Przed zakupem biletu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w CK ZAMEK regulaminami

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants