ZAMEK Culture Centre

Salon Ilustratorów 2022 / nabór do 15.01.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ogłasza nabór do Salonu Ilustratorów 2022 który, od 2003 roku towarzyszy Poznańskim Targom Książki i towarzyszyć im będzie również w 2022 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom, którzy tak licznie uczestniczyli w dotychczasowych edycjach tej imprezy. Cykl ten cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem. Co roku wystawa gości w wielu miastach Polski i zbiera znakomite opinie.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym Salonie Ilustratorów, który zostanie zaprezentowany w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w czasie XX Poznańskich Targów Książki w dniach 11–13.03.2022 roku. W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości Ewy Kozyry Pawlak i Pawła Pawlaka, zorganizowana w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.


Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców, dlatego też Salon usytuowany jest na ekspozycji targowej.

Salon Ilustratorów 2022 zaproszony już został, do kolejnych prezentacji tak w Poznaniu
(CK Zamek) i Wielkopolsce, jak i w innych miastach Polski.

Zachęcamy do udziału w Salonie Ilustratorów 2022. Wystawę przygotuje i czuwać nad nią będzie Marta Buczkowska z Wydawnictwa Miejskiego Posnania w Poznaniu.

Prace w wersji elektronicznej prosimy nadsyłać do 15 stycznia 2022 roku, bezpośrednio na adres mailowy:
    Paulina Węgielnik
    Wydawnictwo Miejskie Posnania
    e-mail: edukacja@wm.poznan.plUWAGA:
•    Przewidujemy prezentację do 6 prac jednego Twórcy.
•    Ze względu na bezpieczeństwo wystawy nie planujemy eksponowania oryginałów prac.
•    Prosimy o nadsyłanie ponumerowanych elektronicznych wersji ilustracji w formacie
     tiff  lub jpg o rozdzielczości 300 dpi.
•    W mailu towarzyszącym ilustracjom powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, numer
     i tytuł pracy, tytuł książki, do której wykonana została ilustracja, data wykonania ilustracji,
     numer telefonu autora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania
na wystawie.

Prosimy również o podanie danych do Katalogu:
_imię i nazwisko,
_krótki biogram,
_telefon,
_e-mail;
_dane dotyczące samych ilustracji: w podpisach pod ilustracje – tytuł utworu (w przypadku opublikowanych dzieł – tytuł książki, wydawnictwo i rok wydania, przygotowane w programie Microsoft Word).


Katalog będzie ilustrowany, prosimy więc o nadesłanie pocztą elektroniczną dwóch proponowanych przez Państwa do publikacji w katalogu ilustracji (układ pionowy),
w rozdzielczości 300 DPI, a także podpisów do nich.


Prosimy o równoczesne przesłanie Formularza z powyższymi danymi na warszawski adres Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, gdzie przygotowywany będzie Katalog:
    Lidia Sadowska
    Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
    e-mail: ptwk@ptwk.pl  

Zapraszamy do osobistych odwiedzin Targów. Czekamy na Państwa w Poznaniu!

Katarzyna Kamińska
w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Do pobrania:
Salon Ilustratorów 2022 – Formularz zgłoszenia (dane do katalogu)

__

Grafika - niebieski kwadrat z napisem OPEN CALL, Salon Ilustratorów, termin nadsyłania prac: 15..01.2022. i logotypami organizatorów

Events

Date
Categories
Participants