ZAMEK Culture Centre

„Gai Ben Hinnom” Spotkanie z Uładzimirem Niaklajevem


prowadzenie: Jarosław Iwaniuk
spotkanie w języku białoruskim


Powieść „Gai Ben Hinnom” jednego z najbardziej znanych białoruskich pisarzy współczesnych, Uładzimira Niaklajeva, ze względu na samo nazwisko autora oraz tematykę nie mogła ukazać się na Białorusi. Autor pisał ją w latach 2016−2020 m.in. w Mińsku, Moskwie, Wilnie i Nowym Jorku.

Książka została wydana w Polsce po białorusku przez Fundację Kamunikat.org.

Chcemy, aby trafiła do białoruskiego czytelnika, jednak ze względów politycznych przekazanie książki na Białoruś będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Dlatego wspólnie z licznymi partnerami organizowany jest szereg prezentacji powieści z udziałem autora, Uładzimira Niaklajeva, w miastach będących największymi ośrodkami białoruskiej emigracji w Polsce i na Litwie.

„Gai Ben Hinnom” to książka – jak mówi sam autor – o Białorusi i Białorusinach. Jej akcja ma dwa główne wątki fabularne i toczy się w dwóch płaszczyznach czasowych.
Bohaterem pierwszego wątku jest białoruski poeta Janka Kupała, który stracił życie w czerwcu 1942 roku, spadając ze schodów jednego z moskiewskich hoteli. Dokumenty o jego śmierci są nadal utajnione. Jednak większość badaczy zgadza się, że było to zabójstwo zorganizowane przez sowieckie służby.

Bohaterem drugiego wątku powieści jest młody białoruski poeta Wiktar Marhier – uczestniczący w życiu literackiej bohemy stolicy sowieckiego imperium. Trochę dysydent, który chce wpłynąć na dalszy bieg historii. Młody poeta marzy o usunięciu Leonida Breżniewa, który jest już na skraju starczego szaleństwa. Takie naiwne marzenia prowadzą poetę do głębokiego dramatu.

Ta część powieści wyraźnie nawiązuje do bogatej w wydarzenia biografii samego Uładzimira Niaklajeva – jednego z kandydatów na prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku, a potem więźnia politycznego.

Oba wątki i płaszczyzny czasowe przeplatają się ze sobą w sposób metafizyczny.

Uladzimir Niaklajeŭ niemal otwartym tekstem wskazuje, że bez potępienia spuścizny stalinowskiego totalitaryzmu, bez ukarania przestępców i bez skruchy – historia może się powtórzyć. I, prawdę mówiąc, powtarza się na naszych oczach na Białorusi, gdzie autorytarna władza znowu walczy z twórcami.

Tekst powieści był drukowany w Mińsku w czasopiśmie „Dziejasłoŭ”. Jednak w formie książkowej nie mógł się ukazać na Białorusi ze względu na samo nazwisko autora ale także na tematykę.

Światłana Aleksijewicz: „Dziś, kiedy na Białorusi, podobnie jak w okresie stalinizmu, trwają masowe represje, […] powieść Uładzimira Niaklajeva, przewidująca to, co w tej chwili odbywa się na Białorusi, jest bardzo aktualna.

Nową powieść Uładzimira Niaklajeva powinni przeczytać wszyscy ci, dla których nieobojętny jest los Białorusi, białoruskich poetów i narodu.

Uładzimir Niaklajeŭ – poeta, prozaik, tłumacz, działacz społeczno-polityczny urodzony w 1946 roku w miejscowości Smarhoń na Grodzieńszczyźnie. Lata dziecięce spędził w Krewie znanej z podpisania w 1385 roku Unii Krewskiej, co nie pozostało bez wpływu na tematykę jego twórczości. Uczył się w mińskim technikum elektrotechnicznym, potem w Instytucie Literackim w Moskwie oraz na Wydziale Filologicznym Mińskiego Instytutu Pedagogicznego. Pracował jako telegrafista, mechanik radiowy, dziennikarz, prezenter telewizyjny, redaktor. Redagował pismo „Krynica” oraz gazetę „Litaratura i mastactva” („Literatura i Sztuka”).

Jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku  Białoruski PEN Center i Związek Pisarzy Białoruskich nominowały go do Nagrody Nobla.
W 1999 roku został zmuszony do opuszczenia Białorusi z powodów politycznych. Mieszkał i pracował w Polsce i Finlandii. W 2004 roku wrócił na Białoruś. W latach 1998−2001 był przewodniczącym Związku Pisarzy Białoruskich, a także prezesem Białoruskiego PEN Center (2005−2009). W wyborach prezydenckich w 2010 roku został kandydatem na prezydenta Republiki Białoruś. W dniu wyborów został dotkliwie pobity przez specjalną jednostkę milicji. Został uprowadzony ze szpitala przez funkcjonariuszy białoruskiego KGB i osadzony w więzieniu.

Swoje więzienne doświadczenia Uładzimir Niaklajeŭ wykorzystał do napisania tomiku wierszy „Listy da Woli” (wiersze i poemat), wydanego w Wilnie w 2011 roku, a także powieści „Automat do napojów z syropem i bez”, przetłumaczonej na język polski i uhonorowanej Nagrodą im. Jerzego Giedroycia.

Autor licznych książek poezji i prozy. Najważniejsze dzieła ostatnich lat: powieść „Gai Ben Hinnom” („Ognista Gehenna”) oraz dramaty historyczne „Giedymin” i „Jagiełło”.


Link do wydarzenia na FB


Organizator: Fundacja Kamunikat.org.
Współorganizator: Centrum Kultury ZAMEK


---

Okładka książki „Gai Ben Hinnom” Uładzimira Niaklajeva.

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants