ZAMEK Culture Centre

PROGRAM CENTRUM \ Trwa przebudowa kolejnego odcinka ul. Św. Marcin

Trwa przebudowa kolejnego odcinka ul. Św. Marcin między ul. Gwarną i mostem Uniwersyteckim.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę jezdni, torowiska, chodników i infrastruktury podziemnej. Pojawi się więcej roślin, nowe przejście dla pieszych i przystanek tramwajowy przy CK ZAMEK.

Remont nie wpłynie na funkcjonowanie Zamku. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach i zwiedzania wnętrz. Można do nas dotrzeć tramwajem (przystanki przy ul. Fredry) oraz autobusem (przystanki przy Al. Niepodległości).

ETAPY PRZEBUDOWY

Pierwsze zmiany organizacji ruchu zostały wprowadzone 6 listopada. Pojawiło się lokalne zawężenia jezdni oraz brak możliwości parkowania na odcinku ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Kościuszki.

Drugi etap wprowadzony został 15 listopada. Całkowicie wyłączony został ruch tramwajowy z uwagi na rozbiórkę, a następnie gruntowną przebudowę torowiska na ul. Św. Marcin i fragmencie ul. Towarowej. Wraz z rozpoczęciem demontażu szyn, wyłączone z użytku zostały środkowe, przylegające do torowiska, pasy ruchu ul. Św. Marcin między Gwarną a mostem Uniwersyteckim, ale z pominięciem skrzyżowań z ul. Kościuszki i al. Niepodległości. Na tych pasach ruchu frezowana będzie również nawierzchnia. Wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 30 km na godz., a także niedostępna będzie część miejsc parkingowych. O szczegółowych zmianach tras tramwajów wynikających z wyłączenia torowiska będzie informował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego. To trzecia, finalna odsłona zmian, które towarzyszą pierwszej fazie robót budowlanych na tym fragmencie ulicy. Kierowcy proszeni są o wybór tras omijających ul. Św. Marcin.

W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie wycinka kolidujących z projektowaną infrastrukturą trzech robinii akacjowych na wysokości CK Zamek oraz trzech śliw rosnących na odcinku między ul. Kościuszki a ul. Gwarną.

Podczas prac budowlanych wykonawca zapewni dojazd do posesji, w tym m.in. pobliskich uczelni, a także służb ratowniczych. Piesi będą mogli poruszać się wyznaczonymi ciągami.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

szczegóły inwestycjiinformacje 15-27.11. z mapkąinformacje o zmianach od 27.11.zmianY w organizacji ruchu od 27.11. / mapki

Tak zmieni się fragment ul. Święty Marcin, od mostu Uniwersyteckiego, do ul. Gwarnej.
film

Mamy nadzieję, że kolejny etapem przebudowy ulicy Św. Marcin będzie stworzenie Wspólnego Dziedzińca przed Zamkiem!

__

Zdjęcie przedstawia Zamek i fragment ulicy Św. Marcin.

Events

Date
Categories
Participants