ZAMEK Culture Centre

ANNA KĘDZIORA – „PLANTAE MALUM” – wystawa


Premierowa wystawa „Plantae Malum” jest wynikiem wieloletnich zainteresowań artystki krajobrazem jako dynamicznym procesem w sieci skomplikowanych kontekstów – kulturowych, historycznych, politycznych i ekonomicznych. Koncentruje się na negocjacji przestrzeni życiowej ludzi i roślin sklasyfikowanych z perspektywy czysto antropocentrycznej jako rośliny „złe”. 

Bez człowieka, określającego przydatność wybranych gatunków, pojęcie „chwasty” nie istnieje. Zakwalifikowanie do tej nienaukowej kategorii jest czymś więcej niż potrzebą usystematyzowania, nie pozostaje bez realnych konsekwencji. „Chwasty” są jedyną grupą roślin, którą niszczy się w skali przemysłowej. Mimo często imponujących możliwości adaptacyjnych coraz więcej z nich posiada już status zagrożonych.


„Plantae Malum” to swoiste herbarium roślin odrzuconych. To czuła obserwacja prowadzona językiem wizualnym z pogranicza estetyki laboratorium i kunstkamery, próba odwrócenia mechanizmów kształtujących relacje z roślinami „niepożądanymi” oraz włączenia ich na powrót do żywego botanicznego imaginarium, wbrew dotychczasowemu wykluczeniu.


Anna Kędziora - artystka wizualna i kuratorka, adiunkt w Katedrze Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kuratorka wystaw prezentowanych na festiwalach fotografii w Polsce i za granicą. Współorganizatorka międzynarodowego konkursu Poznań Photo Diploma Award.

Od kilku lat szeroki obszar swoich poszukiwań twórczych określa roboczym tytułem „Conflicted Landscapes” - jego osią jest krajobraz rozumiany jako proces, dynamiczny konstrukt, sieć relacji między ludźmi (choć nie tylko) a miejscem, w różnych kontekstach - historycznym, społecznym, ekologicznym. Jej projekty dotyczyły m.in. relacji krajobrazu i władzy, krajobrazu i traumy, krajobrazu straty. Głównym medium, od którego wychodzi, jest fotografia i myślenie fotograficzne, do swojej praktyki włącza także wideo, obiekty, ceramikę. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz na konferencjach w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Walii, Szwecji, Indonezji, Korei, na Białorusi, Litwie i Słowacji. 


Link do wydarzenia na FB

Wycieczka Wirtualna


wernisaż wystawy: 5.11.2021, g. 19

bilety: 5 zł (lub bilet na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła)_______

Czarna, konturowa i szczegółowa, botaniczna ilustracja rośliny na białym tle.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants